Høringsprosessen angående oppløsning av Viken Fylkeskommune er i gang

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Høringsprosess om oppløsning av Viken Fylkeskommune

I forbindelse med at høringsprosessen angående oppløsning av Viken Fylkeskommune er i gang, har regionrådet for LO Viken i dag vedtatt følgende prosess:

Vedtak fra regionrådet 06.01.2022:

1. Fylkesrådens innledning tas til orientering.
2. Alle oppfordres til å delta i høringen.
3. LO Viken deltar i høringen og samler opp innspill fra forbundene og LOs lokalorganisasjoner.
4. Innspill sendes LOs regionskontor for Viken Oslo innen 20. januar på vikenoslo@lo.no

På bakgrunn av dette vil LO Viken komme med en skriftlig felles høringsuttalelse godt forankret med forbundene i Viken, innen høringsfristen. LO Viken forventer at de politiske partiene med klare valgløfter om fylkeskonstellasjonen i Viken, står ved det.