Heltid - må bli en hovedregel!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Heltid - må bli en hovedregel!

Vi kan ikke lengre akseptere de stadige utlysningene etter deltidsstillinger, når det er virksomheter som i virkelighet har arbeid som dekker seg over både lange dager og døgn som skal bemannes.

Rett til heltid har vært et krav fra fagbevegelsen i årevis. Hvorfor har vi ikke lyktes med å komme lengre? Vi kan fastslå at dette skyldes at deltidsarbeid i hovedsak er en utfordring i kvinnedominerte yrker, både i privat og offentlig sektor.

Lenge var kravet/ slagordet Heltid en rettighet, deltid en mulighet.

Vi trenger ikke å være opptatt av mulighet for å jobbe deltid, men ha fullt fokus på Heltid.

Vi kan ikke lengre akseptere de stadige utlysningene etter deltidsstillinger, når det er virksomheter som i virkelighet har arbeid som dekker seg over både lange dager og døgn som skal bemannes.

Spesielt der de ansatte arbeider med hjelpetrengende mennesker, er det uheldig at de må forholde seg til veldig mange hjelpere.

Mange ansatte må jobbe flere steder for å få en lønn og leve av, og mange går og venter på at mobilen skal ringe så de skal få en sårt tiltrengt vakt. Noe som har blitt synlig i forbindelse med den pågående pandemien hvor vi har hørt om ansatte som jobber på flere institusjoner, og med smittefaren det har utgjort i deler av helsetjenesten.

Det er et massivt krav om rett til heltid i forbindelse med tariffoppgjør og det jobbes fra tillitsvalgte.  Likevel kommer vi ikke så mye lengre enn til å få til at «heltid bør være hovedregel ved tilsetting» Vi må endre tempoet fra museskritt til løpefart, heltid må bli en hovedregel i alle yrker!

Det er massivt krav om rett til heltid i forbindelse med tariffoppgjør og det jobbes fra tillitsvalgte. Likevel kommer vi ikke så veldig mye lengre til å få til at heltid er hovedregel ved tilsetting.

Hva kan vi gjøre fra museskritt til løpefart?

Både arbeidsgivere og tillitsvalgte må hele tiden ha fokus på hvordan vi kan gå fra deltid til heltid.

Familie -og likestillingspolitiskutvalg Viken Oslo