Godt gjennomført regionkonferanse med bra engasjement

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Godt gjennomført regionkonferanse med bra engasjement

LOs regionkonferanse for Østfold ble arrangert torsdag og fredag på Hotell Scandic City i Fredrikstad med fullspekket program, gode innleder og et stort engasjement fra deltagerne.

Konferansen startet med urpremiere på forestillingen; «Hvorfor være organisert», skrevet av Jens Olav Simensen og Hans Petter Thøgersen.

LO leder Hans- Christian Gabrielsen innledet om den faglig politiske situasjonen og om hvordan vi har blitt et av verdens rikeste land. Han var også tydelig på hvordan fagbevegelsen betydning har påvirket Norge. Etter innledningen til Hans- Christian ble det en god debatt der deltagerne var svært aktive på talerstolen. Hans- Christian oppsummerte debatten og satt pris på alle gode innspill fra deltagerne.

Banksjefen for Sparebank1 Østfold/Akershus fortalte om medlemsfordelene som er framforhandlet mellom LO og Sparebanken, og var veldig fornøyd med det gode samarbeidet som er mellom partene. Han presiserte hvor viktig samarbeidet er, fordi dette gjør at Sparebank1 kan støtte tiltak som går tilbake til samfunnet, og det viser vår solidaritet i praksis.

Videre på programmet var det innledning om arbeiderbevegelsens kulturnettverk og alle prosjektene de har gående. Daglig leder for AOF Østfold fortalte kort om hvordan de jobber med regionaliseringsprosessen med tanke på Viken.

Konferansen fikk en kort innledning om hva kurset «hvordan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet» inneholder, og alle måtte føle på sine egne holdninger da alle måtte ta standpunkt til ulike uttalelser. Dette var en øvelse som gjorde at deltagerne fikk kjenne på sine egne holdninger, og skapte en større bevissthet.

Onur Safak Johansen innledet om hva serviceprosjektet er, og hvordan dette er blitt jobbet med de tre siste årene. Resultatene har vært veldig gode, og dette har ført til at man fra LO sin side ønsker å satse mer innenfor ulike områder, slik at man får vervet flere og får på plass flere tariffavtaler.

Både LO Väst Sverige, AUF i Østfold og Østfold Arbeiderparti gjestet konferansen og holdt hilsningstaler.

LOs ungdomssekretær i Østfold redegjorde for gjennomføringen av sommerpatruljen og valgpatruljen. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på arbeidet som ble gjort under disse patruljene, og disse blir ivaretatt ved planleggingen av de kommende patruljene.

På dag to av konferansen fortale alle LO-lokalt om hvilke samarbeidsarenaer de mener er viktig når Viken er en realitet. Alle så på muligheter og hvordan man kan sørge for et best mulig samarbeid i LO Viken Oslo.

Hoda Imad fra Viken arbeiderparti var tilstede og redegjorde for samarbeidsplattformen man har laget i Viken, og fortalte om de viktigste sakene man skal jobbe med i kommende periode. Hoda fikk flere innspill og spørsmål fra salen. Spørsmålene ble besvart og innspillene tok hun med seg videre til gruppa i Viken arbeiderparti.

Regionleder Ulf Lervik informerte konferansen om regionaliseringsprosessen og LOs Regionskontor Viken Oslo, samt om det videre arbeidet og planer for å ivareta det sterke LOfellesskapet i Østfold.

Regionrådet fattet tidligere i år vedtak om at det skulle settes ned en gruppe som skulle se på hvordan vi kan lære mer om offentlig helse, og hvordan heleforetaksmodellen fungerer. Derfor var nestelederen i fagforbundet, Sissel M Skoghaug tilstede for å fortelle om hvordan de opplever at helseforetaksmodellen fungere og om hvilke forbedringspotensial de ser.

Etter innledningen til Sissel innledet stortingsrepresentant for Østfold arbeiderparti, Svein Roald Hansen om hvordan arbeiderpartiet har jobbet med helseforteaksmodellen, og spesielt hvordan de jobber mot regjeringens privatisering av helsevesenet.

Hege Gjessing som er sykehusdirektør ved sykehuset Østfold avsluttet med å forklare helseforetaksmodellen fra sitt perspektiv. Hun så ikke på modellen som en utfordring, men var helt klar på at man hele tiden har utfordringer når det gjelder ressurser. 

Distriktskontoret vil takke alle innledere og deltagere for en veldig fin konferanse, og neste gang vi samles til regionkonferanse er det for Viken.