Gode samtaler på «Kafé Møtestedet»

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Gode samtaler på «Kafé Møtestedet»

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen er bevisst på å sette av tid til å være ute for å drøfte problemstillinger og utfordringer folk kjenner på i hverdagen. Jeg var med da hun tok turen innom Kirkens Bymisjons «Kafé Møtestedet», som er blitt en viktig møteplass for mange haldensere. Det ble mange gode samtaler rundt bordet!

Vi blir møtt av lukten fra hjemmelagde vafler og nybrent kaffe i det vi ankommer cafeen på jernbanestasjonen, og den alltid sprudlende cafeverten Dag Brandth ønsker oss velkommen.

Kafé Møtestedet er blitt nettopp et møtested for alle, hvor du kan slappe av i en inkluderende og hyggelig atmosfære. Om du nettopp er prøveløslatt, sliter med rusproblemer, er konserndirektør eller passasjer som venter på toget spiller ingen rolle. Her er alle likestilt som gjester og mennesker.

 

Mange fellesnevnere

– Kirkens Bymisjon, Arbeiderpartiet og LO jobber for mange av de samme målene; som likeverd, sysselsetting og fattigdom, bemerker Elise.

Kafeen har åpent fra mandag til lørdag og det serveres gratis lunsj hver tirsdag, onsdag og

torsdag  mellom 11.30  og 13.00. Lunsjen tilberedes fra overskuddsmat fra lokale matbutikker.

Et svært populært tilbud, kan Dag bekrefte.

Desto verre var det da de måtte stenge dørene da Norge ble lukket ned i mars på grunn av koronapandemien. Flere av stamgjestene kom aldri tilbake. Det smerter ham veldig.  

- Det er mye ensomhet og angst der ute, og mange trenger et sted som dette som et fast holdepunkt i livet. Da det forsvant over natta, oppsto panikken. Mange ruset seg på det som var mulig å fa tak i, som førte til overdoser. Da vi fikk lov å åpne igjen, sto flere stoler tomme.

Kafeen på jernbanestasjonen i Halden er blitt en viktig arena for svært mange haldensere.

Stor pågang

I dag står rykende varm kyllingsuppe på menyen, og snart har vi selskap også av Bymisjonens miljøarbeider Trond Henriksen og Trine Lise Basma. Sistnevnte er prosjektansvarlig for «Ung på dagtid», et lavterskeltilbud og en alternativ opplæringsarena for ungdom mellom 13 og 18 år som står i fare for, eller har droppet ut av skolen.

Trond bekrefter viktigheten av tilbudet, og forteller at pågangen etter nødproviant – som deles ut her tirsdag - er enorm. Under tiden med lockdown, fraktet de selv mat ut til de trengende. Han beskriver det som noe av det vondeste han har opplevd her i livet, da han sto på trappa 13. mars og avviste folk.

 

Urettferdig fordeling

Elise gir masse honnør for den jobben Kirkens Bymisjon gjør på mange arenaer, men mener samtidig at det viser svakhetene med den sosialprofilen landet styres etter.

- Ideelt sett skulle det ikke ha vært behov for slike tiltak. Samtidig er de nok vanskelig å erstatte med offentlige tilbud. Vi er helt avhengig av frivilligheten, understreker hun.

Trond Henriksen er helt enig:

- Vi kan tilnærme oss menneskene på en annen måte, og det beste er om det offentlige i større grad kan bidra med midler til å etablere flere lignende tiltak. Alt som fungerer ett sted, kan kopieres til et annet, sier han – og trekker fram «Ung på dagtid» som et godt eksempel.

 

Fokus på trivsel og tilhørighet

Trine Lise forteller at de gjennom prosjektet tilrettelegger og gir ungdom en mulighet til å finne sine egne ressurser i en trygg sosial arena. Det skjer gjennom arbeidstrening, aktiviteter, felles måltider og individuell oppfølging.

- Her gir vi de unge nye erfaringer, hvor vi har fokus på trivsel og tilhørighet.

Målsettingen er å gi ungdommene opplevelse av mestring, økt sosial kompetanse og motivasjon til skolegang eller arbeid.

- Mange unge dropper ut allerede på ungdomsskolen. Men at de bare står opp og møter opp her hos oss viser at de søker trygghet og tilhørighet. Her kan de være sammen med voksenpersoner som også kan være med dem på legebesøk, psykolog osv, som de ellers mangler i livet sitt. Hos oss blir alle sett, hørt og respektert, sier hun.

- Dette konseptet skulle vært løftet opp som et nasjonalt prosjekt, finansiert over statsbudsjettet, legger Trond til.

- Det koster 19 millioner kroner å drive et slikt prosjekt i fem år. Om det bidrar til å redde én eneste person, er det en god samfunnsinvestering.

 

Utbredt fattigdom

Det blir fine samtaler rundt bordet, og det er enighet om at fattigdom er roten til mye vondt – og som er et felles ansvar å bekjempe.

- Barn har med seg falsk matpakke på skolen for å skjule at de ikke har råd til mat. Det er hjerteskjærende, sier Trond, som mener at vi har et urettferdig sosialt system som rammer de svake i samfunnet.

- Er du ufør og har barn, ramler du under fattigdomsgrensa.

Samtidig påpeker han at det ikke vil hjelpe barn i rusfamilier om de voksne får tilført mer penger.

- Det vil bare føre til at de voksne ruser seg mer og barna forblir fattige. Nøkkelen er å få barna ut i samfunnet og inn i sunne aktiviteter.

 

Et hjertebarn

Nettopp fattigdomsbekjempelse er ett av Elises hjertebarn som medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité. Et komplisert og sammensatt tema, sier hun, og er tydelig på at den beste vaksinen mot ulikhet og fattigdom er inkludering.

- Vi må skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge for å gjøre dem rustet til å klare voksenlivet. Derfor ønsker Arbeiderpartiet flere ansatte i skolen og barnehagen, samt gratis SFO og skolemat. Dette er saker vi kjemper for i Stortinget, fordi vi mener det er bedre med tidlig innsats fremfor å reparere.

- Vi må evne å ha to tanker i hodet på en gang; både å skape arenaer og tiltak der alle barn og unge kan delta, uavhengig av størrelsen på lommeboka til foreldrene, - og sørge for at barn i det lange løp er rustet for arbeids- og voksenlivet. Det krever at man har et sterkt lag rundt barnet.

 

Må snu retningen

Hun mener også at den sittende regjeringen bidrar til å øke de sosiale ulikhetene med en politikk som tilgodeser de som har mest fra før.

- Landet må styres i en annen retning, understreker hun – og minner om at det står et valg for døren om et knapt år.

- Da er det mulig å gjøre noe med det!

Å vær ute der arbeid og aktivitet skapes, er viktig for stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen. Her på besøk hos Kirkens Bymisjons «Kafé Møtestedet» i Halden. Fra venstra sitter

Prosjektleder Trine Lise Basma og miljøarbeider Trond Henriksen, mens kafévert Dag Brandth serverer rykende varm og fersk kyllingsuppe til stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen.