Gi grensependlerne økonomisk kompensasjon nå!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Uttalelse fra LOs regionkonferanse i Viken, enstemmig vedtatt 4/3 2021

Gi grensependlerne økonomisk kompensasjon nå!

Regjeringen kan ikke løpe fra ansvaret når de selv har blokkert muligheten for arbeidstagere å ta seg til jobb og tjene til livets opphold. Dette er både skammelig for landet og svekker tillitten i ett viktig samarbeid over grensene, skriver LOs regionkonferanse i Viken i denne enstemmige uttalelsen.

Den 29. januar stengte Norske myndigheter grensen og hindret arbeidstagere som blant annet bor i Sverige fra å komme seg på jobb i Norge. I over en måned har de levd i en helt uverdig og uakseptabel situasjon, uten noen form for inntekt til å forsørge seg selv og sine familier.

Den 1. mars åpnet regjeringen grensene for dagpendlere.  Heller ikke under denne avgjørelsen ble det gitt noe form for økonomisk kompensasjon til grensependlere uten inntekt.

At arbeidstagere som har betalt sin skatt og opparbeidet seg rettigheter i Norge, plutselig over natten, skulle miste sine rettigheter og inntekt er uforståelig og helt uakseptabelt. Det hører ikke hjemme i vårt samfunn og tidsalder. Det viser igjen at vi har en Høyreregjering som rett og slett ikke bryr seg om arbeidsfolk og lønnstageres trygghet for arbeid og inntekt. 

Denne uverdige og uakseptable situasjonen har Høyre-regjeringen nå sittet stille og sett på i over en måned. Det virker som de har forsøkt å gjemme seg bak smittevernregler og trodd at når de åpnet grensene for dagpendlere 1. mars så skulle dette gå over.

Vi har nå levd med coronaviruset i samfunnet i ett år. Vi har vært kritiske og mener den Norske regjeringen burde vært mer forberedt før nedstengning, og gjort nødvendige tilpasninger i regelverk for å forhindret denne situasjonen. Slik det blant annet er gjort med kompensasjonsordningene til næringslivet.

Regjeringen kan ikke løpe fra ansvaret når de selv har blokkert muligheten for arbeidstagere å ta seg til jobb og tjene til livets opphold. Dette er både skammelig for landet og svekker tillitten i ett viktig samarbeid over grensene.

LOs regionkonferanse i Viken ber om at dette ryddes opp i snarest. Her må regjeringen ta ansvar for egne vedtak og ikke sette mennesker på bar bakke.  Derfor krever vi at regjeringen nå stiller opp med økonomisk kompensasjon enten til arbeidsplassene eller til de ansatte dette gjelder.

LOs regionkonferanse i Viken kan ikke akseptere at arbeidstagere som uforskyldt har blitt frarøvet sin inntekt og levebrød ikke blir kompensert slik resten av samfunnet og næringslivet blir.

LOs regionkonferanse i Viken