Full støtte til vekterne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Full støtte til vekterne

Onsdag arrangerte Norsk Arbeidsmannsforbund streikemøte og streikevandring i Fredrikstad. LO Viken Oslo var på plass for å vise vår støtte til vekterne.

Viste sin støtte til vekterne

LO viste sin støtte da de streikende vekterne hadde en markering i Fredrikstad sentrum onsdag. – Vi stiller oss hundre prosent bak deres krav om arbeidsvilkår det er mulig å leve med og av, sier Ulf Lervik.
LO viste sin støtte da de streikende vekterne hadde en markering i Fredrikstad sentrum onsdag. – Vi stiller oss hundre prosent bak deres krav om arbeidsvilkår det er mulig å leve med og av, sier Ulf Lervik.

 

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Da det kom LO Viken Oslo sitt Østfold-kontor for øret at de streikende vekterne skulle ha en markering i Fredrikstad, var de ikke sene om mobilisere for å vise sin støtte. Med på turen til nabobyen, var også regionleder Ulf Lervik.

- Vekterne har blitt hengende etter i lønnsutviklingen, de har ofte svært ubekvem arbeidstid, jobber mye deltid og har et samfunnsmessig viktig oppdrag. Derfor er det trist å registrere at arbeidsgiversiden konsekvent har avvist alle krav om tillegg og tekstendringer i overenskomsten, sier Ulf.

Caption

Viktig kamp

- Kampen de kjemper for en god anerkjennelse og utvikling av vekterfaget, der ufrivillig deltid motarbeides og det tilrettelegges bra for lærlinger og kompetanseutvikling er utrolig viktig. Dette er saker som er viktige i mange yrker, bransjer og fagområder. Deres kamp er således viktig for hele norsk arbeidsliv.

Han understreker at det er rimelige krav de har gått til streik for. Dette handler om krav om en arbeidsdag og lønnsutvikling det er mulig å leve med og av.

Før de marsjerte en runde i Fredrikstad sentrum, holdt han en appell for deltagerne, hvor han leste opp en støtteerklæring vedtatt av LOs regionkonferanse for Viken.

- Dere skal vite at dere har hele LO-felleskapet i ryggen, med over 950000 medlemmer i 25 ulike forbund, understreket han overfor de frammøtte.

Økende streikevilje

Vekterne har i dag et natt-tillegg på 26 kroner i timen for å jobbe mellom klokka 21:00 og 06:00. Helgetillegget er på 46 kroner i timen, og det får de utbetalt for å jobbe på lørdager fra klokka 18.00 til mandag klokka 06.00. – Det er respektløst, mener fra venstre Lars Moholdt, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 1 Øst, deltidsansatt vekter Daniel Hernes og Øystein Veslum, hovedtillitsvalgt for Securitas Østfold.

 

Lars Moholdt, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 1 Øst og Øystein Veslum, hovedtillitsvalgt for Securitas i Østfold er glad for støtten, og kan fortelle om at kampviljen på ingen måter er synkende selv om de nå er i streik på sjette uken.

- Nei, snarere tvert imot! Når medlemmene ser den arrogansen og motviljen motparten viser i forhandlingene, bidrar det til at streikeviljen og kamplysten stiger i takt. Vi fortsetter å streike helt til vi blir hørt, sier de.

16 prosents stilling

Høyere stillingsprosenter er en av kampsakene i streiken, og Daniel Hernes er blant de som virkelig får føle konsekvensene av dagens arbeidsforhold på kroppen. Med en stilling på 16 prosent – det vil si 20 timer i måneden -, må han ha ekstrajobber som taxisjåfør og ordensvekter for PSS, et datterselskap av Securitas, for å kunne ha nok å leve av. Den lave prosentstillingen gjør også at han ikke får boliglån for familien på tre.

28-åringen fra Mysen jobber likevel i praksis mye mer enn de kontraktfestede 20 timene for Securitas. Han anslår at han på en god måned jobber fra 120 til 140 timer utover de avtalte 20, noe som tilsvarer over en 100 prosentstilling.

– De setter meg opp på vakter som det passer dem selv, har han uttalt i et intervju med frifagbevegelse.no. 

Det er nå gått 12 måneder siden Daniel ble ansatt på 20-timerskontrakt. I arbeidsmiljølovens paragraf § 14–4 a, som handler om retten til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid, heter det følgende:

«Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.»

- Nå er det på tide å kreve sin rett, understreker han.

Punktene vekterne har gått til streik på, er bedre lønn, ufrivillig deltid, økte tillegg, bedre ordning for lærlinger, minstelønnsgaranti og fastlønn. Kampgløden er fortsatt stor hos vekterne, selv etter seks uker med streik.

Støtteutalelse fra LOs regionkonferanse for Viken til Vekterne