Frokostmøte om feminisme 6. mars

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Frokostmøte om feminisme 6. mars

Ved inngangen til et nytt tiår, står feminisme høyt på den politiske dagsorden. Helt sentrale spørsmål i vår tid, er grunnleggende sett de samme som har stått sentralt i feminisme og kvinnekamp gjennom historien: Hvordan skal kvinner få den samme økonomiske friheten som menn? Og hvorfor har kvinner fremdeles ikke råderett over sin egen kropp?

Med dette som utgangspunkt, inviterer LO og Arbeiderpartiet til felles frokostmøte i anledning kvinnedagen. Vi løfter blikket inn i et nytt tiår og diskuterer feministiske utfordringer.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Program:

VELKOMMEN ved møtelederne Julie Lødrup (LO) og Anette Trettebergstuen (AP)

FEMINISME: EN FELLES KAMP ELLER MOTSTRIDENDE INTERESSER? Cathrine Holst - sosiolog, professor og blant annet forfatter av boka "Hva er feminisme?"

Å KUNNE FORSØRGE SEG SELV! UTFORDRINGER I ARBEIDS- OG VELFERDSPOLITIKKEN. Panelsamtale ledet av Julie Lødrup:

- Mette Nord (Fagfordbundet)
- Rigmor Aasrud (stortingsrepresentant og Arbeids- og sosialkomiteen
- Felicia McGill Cepas (renholder og tillitsvalgt i Arbeidsmandsforbundet)
- Tove Linnea Brandvig (generalsekretær Norges Handikapforbund)

SELVBESTEMT ABORT OG VERN MOT VOLD OG TRAKASSERING: HVA NÅ I KAMPEN FOR KVINNEKROPPEN?
Panelsamtale ledet av Anette Trettebergstuen:

- Hadia Tajik (nestleder AP)
- Peggy Hessen Følsvik (nestleder LO)
- Susanne Kaluza (daglig leder Litteraturhuset og aktivist)
- Astrid Hoem (nestleder AUF)

FILMVISNING: SPLEISELAG FOR BIND TIL JENTER OG KVINNER I ZIMBABWE

 

(Klikk her for å se arrangementet på Facebook)