Fikk et oppdrag av vekterne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tok oppdrag fra vekterne på strak arm

Da Østfold Arbeiderpartis leder og stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås møtte de streikende vekterne under en markering i Sarpsborg onsdag, fikk han med en oppfordring fra Lars Moholdt, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 1 Øst: - Kontakt ordførerne «dine» i Østfold og be dem sjekke kommunenes avtale om kjøp av sikkerhetstjenester. Får de det de betaler for? Ønsker de å ha samarbeidsparter som ikke følger spillereglene i arbeidslivet?

Securitas permitterer streikeledere, de bruker lærlinger til vanlige arbeidsoppgaver, deres datterselskap utfører arbeid der bransjekolleger er tatt ut i streik osv. Er det greit for kommunene å bruke aktører som oppfører seg på den måten under en streik, spør han.

Moholdt hevder også at mange kunder av Securitas ikke er klar over at de ikke får de tjeneste de betaler for, men at dette ikke vil bli oppdaget før alarmen går – og ingen rykker ut. Dette ønsket han at Stein Erik Lauvås skulle ta opp med kommunene.

Lars Moholdt, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 1 Øst, ba Stein Erik Lauvås ta opp med kommunene om deres innkjøp av sikkerhetstjenester. En utfordring han tok på strak arm.

Oppdrag mottatt!

Stein Erik tok med glede i mot oppdraget, og lovte å «ta noen telefoner» i løpet av de neste dagene.

- Dette handler om offentlige anskaffelser, og det er naturlig å sette krav til leverandørene. Får de ikke de tjenestene de betaler for, er de i sin fulle rett til å se etter andre løsninger, sier han.

Både på vegne av seg selv og Østfold Arbeiderparti, ga han vekterne full støtte for at de bruker streikeretten. Han advarte samtidig mot den sittende regjeringens holdning til det organiserte arbeidslivet.

- De snakker om rettferdig fordeling og applauderer frivillighet, samtidig som de anerkjenner uorganisert arbeidsliv. Det er et spark i ræva til hele fagbevegelsen og river ned den norske modellen vi har brukt mange tiår på å bygge opp. Så det dere gjør, er viktig for mange, understreket han – og oppfordret dem til å stå på videre for sine rettigheter.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia