Fanemarkering for grensependlere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fanemarkering for grensependlere

Både lokal- og rikspressen var godt representert da LO Norge og LO Sverige arrangerte fanemarkering midt på Svinesundbrua 1. mars. – Vi aksepterer ikke at grensependlerne ikke skal få kompensasjon for at de har vært utestengt fra jobbene i fire uker. Det var budskapet vi ville ha ut. Det lyktes vi veldig godt med. Så får vi bare håpe og tro at Erna skjønner alvoret, sier Ulf Lervik; regionleder for LO Viken Oslo.

Ulf ønsket velkommen og holdt i trådene under den tre kvarter lange markeringen, mens LO-leder Hans Hans-Christian Gabrielsen og Aps stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen holdt appeller.

Hans-Christian minnet tilhørerne om at det allerede i 1954 ble inngått en overenskomst om et felles arbeidsmarked for de nordiske landene, ikke minst Norge og Sverige. Og at dette er samordnede rettighetene som gjør at innbyggerne blant annet nettopp kan bo i ett land og jobbe i et annet.

- En grunnstein i den nordiske modellen, er at vi har rettigheter og et sikkerhetsnett som trår inn ved behov, påpekte han.

 

Handler ikke om importsmitte

LO har hele tiden påpekt at man skal være restriktive for importsmitte, som var regjeringens motivasjon for å stenge grensene. Men dette handler ikke om korona, det handler om å ivareta de som er rammet av at grensene ble stengt.

- Selv om regjeringen i dag har løst en problemstilling ved at dagpendlerne nå kan dra på jobb, er dette langt fra over. Siden 29. januar – i fire uker - har flere tusen gått uten inntekt, mens lånene har forfalt og regningene har fortsatt å komme.

- LO ha hele tiden under koronakrisen vært opptatt av å sikre inntekten og tryggheten til folket. Derfor har vi i LO Norge, sammen med våre venner i LO Sverige, ett felles krav til Erna: Nå må grensependlerne som har gått uten inntekt, få kompensasjon!

- Vi må i fellesskap løse krisen pandemien har satt oss i, men LO vil aldri akseptere at regningen skal løftes over på vanlige arbeidsfolk, var hans klare budskap.

 

Full støtte fra Elise

Også Elise viste til den store belastningen dette har vært for grensependlerne som både  jobber i og betaler skatt til Norge.

- I fire uker har grensependlerne levd med en uavklart situasjon uten rettigheter og trygghet for inntekt. Blir du syk, har du rett på sykepenger. Blir du permittert, har du rett på dagpenger. Men stenger regjeringen grensen, har du ikke rett på noen verdens ting.

Elise har stilt spørsmål til arbeidsministeren om hvordan de planla stengningen av grensen. Flere uker etterpå, har hun fortsatt ikke fått svar.

- Jeg er sjokkert over hvor dårlig forberedt den norsk regjeringen var, som om grensependlerne ikke var en del av problemstillingen. At grensen ble stengt, handlet om smittevern, det ansvaret må regjeringen ta. Men for oss i Arbeiderpartiet har saken  vært klinkende klar; om man ikke kan gå på jobb og de ikke har trygghet for inntekt , ja da må de sikres økonomisk. Vi kan ikke godta at vanlige folk som har bidratt, betalt skatt og jobbet på norske arbeidsplasser nå skal stå på bar bakke.

Arbeiderpartiets forslag om kompensasjon, ble nedstemt av regjeringspartiene og FrP.

- Argumentet var at de ikke kan stille opp fordi de frykter at ordningen vil misbrukes. Når et slikt påskudd brukes for ikke å stille opp for folk, ja da har de en dårlig sak! Her er det viljen det står på, og å peke på partene i arbeidslivet er ansvarsfraskrivelse. 

Hun minnet samtidig om at det fortsatt er pendlere som ikke kommer over, og understreket at vi ikke kan ha et A- og B- lag i norsk arbeidsliv.

- Det er regjeringens ansvar å stille opp, og vi står sammen med dere i kampen!

 

Sannhetsvitne

På den svensk side av grensen midt på brua, befant blant annet Joakim Ahlström

seg, en trebarnsfar og dagpendler fra Mellerud som har fått føle regjeringens håndtering av situasjonen på kroppen. I tillegg til den økonomiske usikkerheten og frykten for å måtte selge eiendeler for å kunne ha mat på bordet, har han også kjent på savnet etter arbeidskollegene på Nexans.

Ulf trakk avslutningsvis fram at samarbeidet med Sverige er gull verdt.

- Nå står vi sammen for å si klart i fra at vi ikke aksepterer situasjonen. Vi skal vinne denne kampen, lovet han.