Er covid-19 en fare for demokratiet?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Jonas Gahr Støre og Hans Christian Gabrielsen
Jonas Gahr Støre og Hans Christian Gabrielsen

Er covid-19 en fare for demokratiet?

Er Korona-pandemien og økt ulikhet er en fare for demokratiet?Hans-Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre kommer for å snakke litt om veien ut av krisen og hvordan vi skal bygge landet etter Covid-19. Vi kommer også til å snakke litt om det som skjedde i USA, og om demokratiet kan være i fare - også i Norge.

Med enorm arbeidsledighet og økende utenforskap mener vi dette møtet er en god start på en rekke digitale frokostmøter vi skal ha i år. I tillegg kommer vi også til å informere litt om aktiviteter i LO felleskapet i Viken Oslo. Inviter gjerne andre tillitsvalgte eller engasjerte medlemmer til å å delta på møtet som skal finne sted torsdag den 21. januar 2021 klokken 08:00-09:00.


Under her finner du linken, ønsker du å få en møteinvitasjon så send oss en e-post på vikenoslo@lo.no


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlkMGRiNjItMzUzZS00ZDg4LWEwNDUtYmY5MjUzYWI4OGNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223919550b-3be4-4e7f-ab18-bdb5a482916b%22%2c%22Oid%22%3a%2284016f5e-1507-46c7-a617-6dfc85bc486e%22%7d