Enighet om å holde tempoet oppe vedrørende Intercity i Østfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Enighet om å holde tempoet oppe vedrørende Intercity i Østfold

Tverrpolitisk enighet om å holde tempoet oppe vedrørende Intercity i Østfold

ENIGHET OM INTERCITY I ØSTFOLD - full tverrpolitisk enighet om å holde tempo oppe i utbyggingen av InterCity på Østfoldbanens vestre linje (Råde - Fredrikstad - Sarpsborg - Halden - riksgrensen). I går var alle politiske partier, de fleste fra Østfoldbenken på Stortinget, NHO og LO samlet i Fredrikstad. Tre hovedkonklusjoner fra det drøye time lange møtet:
- Alle står bak det enstemmige vedtaket i fylkestinget fra juni 2016 om dobbeltspor gjennom hele Østfold,
- Vi løfter nå saken inn i Viken fylkesting, og også deres samferdselskomite.
- Vi ber om et snarlig møte med den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide.
Østfold vokser i antall innbyggere. Østfoldbanen er Norges viktigste transportområde til Europa. E6 er snart fullpakket.
Ingjerd Schou (H) ledet det forrige møtet, Stein Erik Lauvås(ap) dette. Her er alle med.