Endelig snur Regjeringen om kompensasjon til Grensependlere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Endelig snur Regjeringen om kompensasjon til Grensependlere

Etter over fem uker med intens press gjennom markering, uttalelser, møter og jobbing fra bland annet LO, så snur endelig regjeringen i saken om å gi grensependlere økonomisk kompensasjon.

Det er bra at regjeringen endelig har hørt på våre krav og nå kommer med økonomisk kompensasjon til grensependlere. De har nå levd i en helt uverdig og usikker tid uten inntekt i snart seks uker, med den fysiske og psykiske belastningen dette har hatt for de og deres familier.

Det er kritikkverdig at regjeringen ikke hadde dette på plass da de stengte grensene for arbeidspendlere 29. januar. I dagens arbeidsliv der vi har pendlere på tvers av grenser burde dagens regjering hatt en plan før grensen stengte ned. Det er også kritikkverdig at det har tatt regjeringen nesten 6 uker å komme med en løsning som Solberg nå sier var enkel.

 Det sterke presset fra LO fellesskapet i både Norge og Sverige, med opposisjonen på Stortinget har vist seg å ha effekt. Spesielt fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen, samt den svenske regjering og Statsminister Stefan Löfven.

Regjeringen bør komme med en offentlig beklagelse til våre grensependlere

Vi er veldig glad for at regjeringen har snudd. Dette har tatt altfor lang tid. Men dette viser at fornuften har seiret. Dette er personer som har opparbeidet rettigheter i Norge, som ble satt helt på bar bakke. Det skulle bare mangle at regjerningen snudde her. Likevel er det på tide med en offentlig beklagelse fra regjeringen. Tryggheten og tilliten til norske myndigheter er svekket når de mister sine rettigheter slikt.