En godt gjennomført NTP konferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

En godt gjennomført NTP konferanse

Den 25. november ble det arrangert NTP konferanse på Næringslivets Hus i Oslo.

Samferdsel og kommunikasjon er viktig for oss i Viken og Oslo. 

140 personer fra bedrifter, politikere, eksperter, fag- og bransjeforeninger dukket opp da ny nasjonal Transportplan ble satt på agendaen av Osloregionen, Østlandssamarbeidet, LO Viken Oslo og NHO Viken Oslo. Det ble en bra og viktig konferanse for næringslivet rundt NTP hos NHO den  
 

-Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Er mobiliteten god, vil også samfunnet tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og stimulere til nye investeringer og vekst i næringslivet da får vi gode arbeidsplasser og sikre jobber. 

Takk til Eirik Næss som passet på å følge opp NTP og konferansen for oss i LO Viken Oslo