Drevet av et brennende engasjement for unge!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Drevet av et brennende engasjement for unge!

Ümmü fikk høre om Fagforbundet og viktigheten i å organisere seg første gang da hun gikk på videregående skole. Hun ante da ingen ting om at hun noen få år senere selv skulle fremme det samme budskapet!

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

- Det var en av Fagforbundets tillitsvalgte som kom på besøk, men jeg følte ikke temaet var så viktig for meg som elev, men meldte meg inn uansett. Men nysgjerrighet kom først da lærlingtiden var ferdig, sier hun.
Det skulle ikke gå lang tid innen hun fikk erfare nytten av å være organisert.

- Jeg ble lovet fast jobb etter to års læretid og bestått fagprøve, men det viste seg at jeg kun fikk tilbud om å være tilkallingsvikar. Det var jeg ikke interessert i, og jeg følte at jeg var blitt holdt med godt snakk og litt brukt av arbeidsgiveren min.

Ble ungdomstillitsvalgt
Ümmü kontaktet Hovedtillitsvalgt Lillian Johannsen, som tok tak i saken og sørget for ordnede forhold. Samtidig oppfordret hun Ummu til å ta verv som ungdomstillitsvalgt og inviterte henne med på et møte med ungdomsledere i regi av fylkesorganisasjonen.

- Det var nok først da jeg virkelig begynte å forstå den viktige jobben som gjøres av tillitsvalgte for at vi kan beholde våre goder og rettigheter i arbeidslivet. Dette ville jeg være en del av, og jeg takket derfor ja til å være ungdomstillitsvalgt ved sykehuset. Året var 2015.
- Men jeg visste vel knapt hva en tariffavtale var den gangen, legger hun til og ler.

Bratt lærekurve
Ümmü likte egentlig ikke å ta ordet i forsamlinger, og det var derfor en nølende ungdomstillitsvalgt som presenterte seg første gang. Men hun ble raskt varm i trøya. Med økt innsikt og kunnskap, steg tryggheten – og ikke minst engasjementet .- og hun takket likegodt ja til å bli vikarierende plasstillitsvalgt på avdelingen sin og representant i både Fagforbundets og LOs ungdomsutvalg i Østfold!
- Ja, det var ”all in”. Det er typisk meg, når jeg først engasjerer meg, gjør jeg det hundre prosent.

Mange verv
Deretter har det gått slag i slag. I dag er hun styremedlem i Fagforbundet Sykehuset Østfold og leder i Fagforbundet Ung, Østfold - med kontorplass på Grålum i Sarpsborg. Her er hun 50 prosent frikjøpt fra sykehusjobben, men Ummu forteller at hun i skrivende stund har 100 prosent permisjon fra sykehuset. Den siste halvdelen av arbeidstiden bruker hun på LOs ”Serviceprosjektet”, som handler om verving av medlemmer i bedrifter innen servicenæringen. Det landsdekkende prosjektet som startet i 2016 og løper ut i år, har for øvrig vært en kjempesuksess med nær 3500 nye medlemmer og opprettelsen av mer enn 100 nye tariffavtaler som direkte følge av satsingen!

Fagforbundet Ung
Fagforbundet Ung består av flere hundre ungdomstillitsvalgte som har stemmerett i alle forbundets styrende organer. Her velger ungdommer - det vil si medlemmer på 30 og yngre - sine egne tillitsvalgte.
De ungdomstillitsvalgte har medansvar for verving og oppfølging av unge medlemmer, inkludert elever, studenter og lærlinger, og jobber for det unge medlemmer er opptatt av. Det være seg, politiske saker, flere læreplasser i kommunen, fritidsklubber, internasjonal solidaritet, boliger for unge osv.
Ümmü sitter som leder av Fagforbundet Ung Østfold for andre året, og har med et overordnet ansvar for de lokale ungdomstillitsvalgte.

- Det er mange som ivrer etter å ville bidra med så mye, men som opplever at tiden ikke strekker til da dette arbeidet må skje i fritiden. Da kan jeg bistå dem med veiledning og ulike oppgaver, samt støtte dem på beste måte. Det er viktig at de ikke føler at de er alene der ute, understreker hun.

Holder foredrag
Ümmü er også stadig ute og holder foredrag og snakker om viktigheten i å være organisert, uansett i hvilket forbund de hører til.
- Mange ser dessverre ikke verdien i det, fordi det ”har jo gått så bra lenge”. Men vi kan ikke ta for gitt at vi skal beholde alle goder vi har opparbeidet i all framtid. Det kan fort bli en endring, og jo flere vi er, desto større tariffmakt representerer vi, minner hun om.

Hva har tillitsvalgtrollene gitt deg?
Jeg har utviklet og endret meg drastisk som person. Fra å knapt tørre å snakke foran folk, går jeg nå gjerne på talerstolen. At jeg får gode tilbakemeldinger på det arbeidet jeg gjør, er selvsagt også med på å bygge selvtillit. Det er alltid hyggelig å vite at det jeg gjør og det jeg står for kommer til nytte for andre.

- Jeg kan trygt anbefale andre unge å påta seg en tillitsvalgtsoppgave, det er både utviklende for deg selv og viktig for arbeidslivet, sier den engasjerte og blide 25-åringen.

Ümmü trives i rollen som leder av Fagforbundet Ung, Østfold. Hun har kontorplass på Grålum i Sarpsborg, men er stadig ute for å treffe ungdomstillitsvalgte eller prate om viktigheten i å organisere seg.

Vi må aldri ta for gitt at de rettighetene vi har opparbeidet gjennom mange års kamp i arbeidslivet skal vare for alltid. Jo flere vi er, desto større makt representerer vi, minner hun om.

Navn: Ümmü Aylin Cukurova
Alder: 25 år
Sivil status: Gift
Bosatt: Jeløy
Fritidsaktiviteter: Reiser
Ansatt: Sykehuset Østfold (for tiden i permisjon grunnet tillitsvalgt rollen)
Leder, Fagforbund Ung, Østfold