Det ble fagligpolitisk debatt, behandling av kongressforslag da LOs regionkonferanse for Viken ble arrangert

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs Regionkonferanse for Viken avholdt

Regionkonferansen i Viken ble arrangert digitalt pga. Covid-19 situasjonen i regionen. Det ble fagligpolitisk debatt, behandling av kongressforslag og innledning av LO leder Hans-Christian Gabrielsen.

Over 100 deltakere var påmeldt konferansen, men vi hadde noen utfordringer med systemet og nettilgang for representanter og oss arrangører. Likevel fikk vi gjennomført konferansen.

Fra LOs ledelse innledet Hans-Christian Gabrielsen til debatt om den fagligpolitiske situasjonen. I tillegg innledet fylkesråd Halvard Ingebrigtsen om Viken modellen, som ble lansert samme dag.
Presentasjon følger HER!

Størst jobb var det knyttet til behandling av 286 forslag til LO Kongressen, sendt inn av LOs lokalorganisasjoner i Viken. I forkant hadde regionrådet gjort innstillinger som i all hovedsak ble fulgt under behandlingen. Ved neste regionkonferanse februar/mars 2021 vil det bli valgt åtte delegater som skal representere Viken på LO Kongressen.

LOs regionkonferanse i Viken vedtok følgende uttalelser;

LOs regionkonferanse i Viken støtter vekterstreiken – Trykk her!

LOs regionkonferanse i Viken mener at Norge må få en regjerings som tørr satse på ny industri og nye grønne arbeidsplasser -  Trykk her!

LOs regionkonferanse i Viken mener at LO trenger flere medlemmer, tariffavtaler og organisasjonsbygging -  Trykk her! 

LOs regionkonferanse i Viken mener at vi må ha flere fellesskapsløsninger -  Trykk her!

LOs regionkonferanse i Viken mener det er staten som må ta regningen for koronatesting av grensependlere! - Trykk her!