Den første regionkonferansen vel i havn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Den første regionkonferansen vel i havn

Da er den første regionkonferansen i regi av LO Viken vel i havn etter to dager til ende på Sørmarka kurs- og konferansesenter. Konklusjonen er entydig fra både arrangører, deltagere og innledere: Svært vellykket!

Regionkonferansen har følgende formål:

* Virke for å styrke og samordne aktiviteter i forbundene og LOs lokalorganisasjoner i regionen

* Samordne de fagorganisertes interesser overfor regionen/fylkeskommunen og andre organer på regionplan

*  Velge representant(er) og vararepresentant(er) fra regionen til LOs kongress og LOs representantskap

* Samordne og fremme forslag overfor LOs kongress

 

To ganger årlig

Regionkonferansen avholdes ordinært to ganger i året og skal bestå av følgende representanter med fulle rettigheter; ti representanter fra hver lokalorganisasjon (årsmøtevalgt), regionrådet, regionens valgte representant til LOs representantskap og representanter fra forbundene etter følgende fordeling:

0-1000 medlemmer: 1 representant

1001-2000 medlemmer: 2 representanter

2001-3000 medlemmer: 3 representanter

3001-4000 medlemmer: 4 representanter

4001-5000 medlemmer: 5 representanter

* Flere enn 5000 medlemmer: 1 per 3000 fullt betalende medlem

 

Viktig møteplass

Regionkonferansen blir en viktig møteplass for LO Viken Oslo, og det var naturlig nok  litt ekstra spenning knyttet til denne første samlingen 27.-28. februar.

Regionleder Ulf Lervik åpnet møtet og tok de rundt 140 deltagerne gjennom litt fakta om regionen Viken Oslo, som i sum har rundt 250.000 medlemmer som ivaretas av 15.000 tillitsvalgte.

I Viken Oslo er det 412 fagforeninger i 14 lokale LO-organisasjoner, og det er bosatt nær 2 millioner mennesker i regionen.

 

Bredt og interessant program

Fawsi Adem (HK) og Bente S. Klausen (FLT) ble valgt til ordstyrere og loset representantene og de inviterte gjestene gjennom et bredt og aktuelt  program med stø hånd disse to dagene, og engasjementet var upåklagelig.

Men også det som skjer utenom møtesalen er veldig viktig, påpeker regionleder Ulf Lervik.

- Absolutt!  Her møtes tillitsvalgte hvor det diskuteres felles utfordringer og erfaringer på tvers av gamle fylkesgrenser, og her knyttes både kjennskap og vennskap, påpeker han.

 

Familie- og likestillingspolitiskutvalg

Det ble gjennomført valg av LOs familie- og likestillingspolitisk utvalg, og de innstilte kandidatene fikk full oppslutning:

Ann-Kristin Strandmoe (Fagforbundet Vestre Viken)

Gry Elisabeth Juvelid (Fellesorganisasjonen Viken)

Øyvind Wiksaas (Skolenes Landsforbund Viken)

Øyvind Pettersen (NNN Østfold)

Thor Temre (HK Region Øst)

Rita Hildonen (FLT Oslo og Akershus)

Runa Bolstad Laume (LO Nedre Romerike)

Oddbjørg Strømme (Fagforbundet Viken)

 

Vararepresentanter:

Ingunn Strand Johansen (Fellesorganisasjonen Viken)

Hassan Malik (NNN Oslo og Akershus)

Linda-Christin Arneberg (HK Region Øst)

Janne Sørmo (Fagforbundet Viken)

 

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Bilder: 

Her er hele gjengen som var samlet på Sørmarka kurs- og konferansesenter.

Regionleder Ulf Lervik skryter av alle som bidro til å gjøre konferansen til en svært vellykket samling.

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt holdt et veldig engasjerende innlegg under overskriften ”Verden og oss”, hvor hun tok for seg den utenrikspolitiske situasjonen.

 

Hvorfor er det viktig å være organisert? Teaterstykket med Sunniva Berg, Morgan Lillehjem og Aina Beate Gundersen, ga mange gode svar gjennom rollespill og sang.

 

imageqbpt9.png

Fungerende fylkesråd i Viken Halvard Ingebrigtsen orienterte om den fagligpolitiske situasjonen i Viken. 

Torbjørn Næss tok salen med på interaktive meningsmålinger og synspunkter, hvor deltagerne via smarttelefonen kunne komme med forslag til tiltak og sende hjerte, tommel opp og tommel ned til ulike påstander og aktiviteter. Morsomt!

Sverre Myrli hadde Nasjonal Transportplan som tema i sitt innlegg, og hadde klare meninger om den sittende regjeringens samferdselspolitikk.

 

 

Fawsi Adem loset forsamlingen trygt gjennom programmet, sammen med Bente S. Klausen.

 

 

 

 

 


Neste regionkonferanse for LO Viken vil være 15.-16. oktober i Fredrikstad.