Den aller første regionkonferansen til LO Viken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO Vikens første regionkonferanse

Med nærmere 150 deltakere gjennomføres den aller første regionkonferansen for LO Viken på Sørmarka kurs- og konferansehotell på torsdag og fredag. Hvis det er bestemte saker på programmet du ønsker å få med deg (for presse andre interesserte), se veiledende kjøreplan og kontakt regionleder Ulf Lervik på 90160379.

 

Veiledende kjøreplan: 

Torsdag 27. februar: 
Kl. 09.00         Registrering, kaffe og rundstykker 
Kl. 10.00         Åpning / Konstituering og kort informasjon om LO Viken Oslo 
Kl. 10.50         Innkomne saker 
Kl. 11.00         Den fagligpolitiske situasjonen v/ LOs nestleder, Peggy Hessen Følsvik  
Kl. 11.30         Pause  
Kl. 12.00         Debatt og oppsummering          
Kl. 13.00         Lunsj  
Kl. 14.00         Hvorfor er det viktig å være organisert?  - Teater 
Kl. 14.30         Hvorfor er kultur viktig for fag- og arbeiderbevegelsen?  
                      Informasjon om nytt kulturprosjekt, arbeiderteater om Yngve, “Fra barnehjemmet til                        LO toppen”  
Kl. 15.00         Pause 
Kl. 15.15         Verden og oss! Den utenrikspolitiske situasjonen v/ Anniken Huitfeldt 
Kl. 16.00         Den fagligpolitiske situasjonen i Viken v/ fungerende Fylkesråd Halvard Ingebrigtsen  
Kl. 16.30         Pause med næring 
Kl. 16.50         Fagligpolitisk arbeid for flere arbeidsplasser i LO Viken Oslo v/ Jan Petter Gundersen  
Kl. 17.20         LOfavør og nytt fra banken v/ SpareBank1 Østlandet 
Kl. 17.40         Valg av familie- og likestillingspolitisk utvalg 
Kl. 17.50         Orientering om nytt ungdomsutvalg. v/ Ungdomssekretær  
Kl. 18.00         Slutt for dagen 
Kl. 19.30         Middag  
  
Fredag 28. februar: 
Kl. 09.00        Har vi råd til velferden og hvordan bør den utvikles?   
                     Mer New Public Management eller er det tid for en Tillitsreform?                                                       v/Masud Gharahkhani, og forberedte innlegg fra Ingunn Strand Johansen (FO) og                             Kristine Bjella Stavn (Fagforbundet) 
Kl. 10.00        Aktiviteter, LO Ungdom, LOs Sommerpatrulje og arrangementer i LO Viken Oslo                                 v/Torbjørn Ness  
Kl. 10.30        Pause og utsjekk 
Kl. 11.00        LOs lokalorganisasjoner i Viken sin halvtime v/ Klaus Lintho, Iren Bekkevold Berg og                         Petter Dreier 
Kl. 11.30        Hilsningstaler 
Kl. 12.00        Pause 
Kl. 12.15        Nasjonal Transportplan i Viken v/ Sverre Myrli 
Kl. 12.45        Redaksjonskomiteens innstilling  
Kl. 13.00        Avslutning, lunsj og hjemreise 
Kl. 14.00        Mulighet for at møtet fortsetter ved behov 
  
Klokkeslettene er kun veiledende for møteleder.   
Det tas forbehold om endringer i kjøreplan.