Bruk de permitterte!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Bruk de permitterte!

Uttalelse fra Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening og Fellesforbundet avd 605 Rørleggernes Fagforening:

Bruk de permitterte!

Nesten 300 000 har meldt seg som arbeidssøkere i løpet av et par uker. Med ett har vi fått den største arbeidsløsheten Norge har sett siden 30-åra, men den er ikke jevnt fordelt. Mens permitteringsnivået er ødeleggende høyt innen for eksempel reiselivsbransjen går andre deler av næringslivet «så det griner». Selvsagt er det permitteringer innen byggebransjen også, men vi vil påstå at svært få av dem, om noen, skyldes direkte smittefare eller at byggeplasser er stengt ned på grunn av korona. Tvert om så hører vi om utvidet bruk av overtid og stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fag. Hvis byggebransjen går på et lavere gir skyldes det at det er for få folk på jobb, ikke for mange.

Entreprenørene og produksjonsbedriftene har tidligere kunnet lene seg tungt på bemanningsbransjen, men nå er ikke den lenger i stand til å forsyne bransjen med den nødvendige arbeidskrafta. Mange av de ansatte i bemanningsbyråene har reist hjem for ikke å bli sittende koronafast i et fremmed land. Løsningen er åpenbar: Bedriftene må snarest inngå forpliktende avtaler om internt lån/leie av arbeidskraft. I Oslo har entreprenørene hatt en ordning med slik arbeidsleie i mange år, nå er det på tide å ta den aktivt i bruk. Andre faggrupper må lage tilsvarende ordninger.

Myndighetene, i første rekke NAV, må også snarest legge til rette for at permitterte blir tilvist jobb i stedet for å måtte gå på dagpenger. Ingen tjener på at noen går arbeidsløse mens det er ledig jobb andre steder. Noen kan uten større problemer ta seg arbeid i byggebransjen, innleide fra bemanningsbyråer er jo i stor grad ufaglærte, og det er også bruk for folk i helsevesenet, i landbruket og i vareforsyningen.

Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening

Fellesforbundet avd 605 Rørleggernes Fagforening