Blindern videregående skole fikk besøk av LO Viken Oslo

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Blindern videregående skole fikk besøk av LO Viken Oslo

Denne uken har vi gjennomført skolebesøk hos Blindern videregående skole. Ta kontakt med oss om du vil at skolen din skal få besøk fra LO Viken Oslo.

LO Viken Oslo har en viktig rolle i regionen når det gjelder samfunnsoppdrag og rolle. En av rollene vi har blitt mer bevist på er kunnskapen om arbeidslivet. Ungdom vi møter under LOs sommerpatrulje melder ifra at informasjon om arbeidslivet er mangelfull. Derfor tilbyr vi undervisning om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Mange elever er i kontakt med arbeidslivet ved siden av skolegangen, samt at alles mål er å komme i kontakt med arbeidslivet før eller siden. Det er derfor viktig at elever får informasjon om sine rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Vår informasjon vil blant annet ta for seg arbeidslivets oppbygging og virkemåte, samt arbeidsmiljøloven og avtaleverket. Der det er av interesse vil vi også sette søkelys på lærlingenes rettigheter og plikter, samt jobbsøking. For rettslærefag har vi egen presentasjon der vi gjennomgår caser og arbeidsmiljøloven.

For å få en god dialog og kunne besvare spørsmål ønsker vi å gi klassevis informasjon over 2 undervisningstimer. På grunn av COVID-19 har vi tre ulike undervisningsmaterialer. Vi har fysisk undervisning, digitalundervising via teams også har vi en ferdig innspilt video som vi kan sende ut.

LOs regionskontor Viken Oslo dekker kostnadene for innleder og materiell.

Tilbakemelding og spørsmål kan rettes til LO Viken Oslo vikenoslo@lo.no