Årsmøterapport for 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Årsmøterapport for 2019

Det begynner å nærme seg årsmøter for fagforeningene. Husk å send inn oversikt over styret, samt medlemstall rett etter avholdt årsmøte.

Nå nærmer vi oss tidspunktet for årsmøter i fagforeningene. Det er viktig at dere sender oss årsmøterapporten umiddelbart etter årsmøtet. 

LOs distriktskontor i Østfold bistår fagforeningene og LOs lokalorganisasjoner å få inn riktig kontaktinformasjon og medlemstall. Vi ber dere være nøye med utfyllingen, slik at vi får de korrekte opplysninger om deres fagforening/avdeling.

Det er viktig at alle fagforeninger sender inn årsmøterapporten for å motta informasjon fra sin(e) lokalorganisasjoner og LO fellesskapet. Medlemstall er også grunnlaget for kontingenten til dekking av LOs lokalorganisasjoner som er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. 

Etter lokalorganisasjonenes vedtekter skal alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde stå som medlemmer.

Til dekning av lokalorganisasjonens utgifter utliknes en kontingent på de tilsluttede fagforeninger/ avdelinger som fastsettes av årsmøtet. I Østfold er det 5 lokalorganisasjoner som er: LO i Fredrikstad, LO i Sarpsborg, LO i Moss og omegn, LO i Halden og LO i Indre Østfold. 

LO-kongressen vedtok i 2017 ny organisasjonsstruktur der LOs fylkeskonferanser fra 2018 endret navn til LOs regionkonferanser i Østfold.

Det som er viktig å merke seg er at forbundenes representasjon ift. yrkesaktive medlemsmasse som er registrert i LOrgnett, gir grunnlaget for representasjon til LOs regionkonferansen. Derfor er det viktig at dere oppgir nøyaktig oversikt over aktive medlemmer når dere melder inn dette til oss. For å presisere så er LOrgnett vårt organisasjonssystem og det er vi på LOs distriktskontor som innehar ansvaret for å ajourføre antall medlemmer etter informasjon fra dere.

Dette brevet blir sendt ut til alle foreninger som har registrerte medlemmer i Østfold. Det kan være fagforeninger som har tilhold i andre deler av landet som mottar dette. Grunnen er da at det er registrert medlemmer i vårt område, enten fra dere eller fra forbundet sentralt. Om dette skulle være feil er det bare å ta kontakt.

Det som er viktig med fagforeninger som har medlemmer fordelt over flere fylker eller kommuner innen samme fylke er at dere må betale hver og en faktura hver for seg. Hver faktura er knyttet opp til kid nr.

Fakturaen vil bli tilsendt epostadressen til fagforeningen eller kasserer. For framtidig fakturering vil vi oppfordrer dere til å benytte dere av autogiro, også for å slippe gebyrer. Dette opprettes enkelt i nettbankene, eller ta kontakt med banken hvor dere har deres kundeforhold.

Ønsker dere lykke til med gjennomføringen av årsmøtet og bruk vedlagt skjema. Der står alle de opplysninger oppført slik vi ønsker.