Arbeidslivskyndige meddommere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forslag på arbeidslivskyndige meddommere ønskes

LO skal foreslå nye arbeidslivskyndige meddommere til domstolsadministarsjonen. Kunne du, eller kjenner du noen som kunne tenkt seg å bidra enten i Oslo eller i Viken (Akershus, Buskerud og Østfold) ?

Basert på tilbakemeldinger fra domstolene om deres behov, har  domstoladministrasjonen besluttet at det i hovedsak skal være ett utvalg per fylke. Viken er likevel etter en totalvurdering blant annet av hensyn til reiseavstander og geografi, delt i flere utvalg slik loven gir adgang til.  Det skal oppnevnes like mange fra hvert kjønn og fra LO skal vi sende inn forslag på 104 representanter fordelt på Oslo (44 personer), Akershus: (30), Buskerud: (12), Østfold: (18).

Vi håper vi får mange gode forslag på personer som ønsker å bidra, en del av arbeidet i demstolene skjer digitalt, så er fint om du er komfortabel med digitale verktøy. 

Fra LO er det selvsagt viktig at vi sender inn kandidater som har kunnskap om arbeidslivets spilleregler og sitter med egne erfaringer, og derfor er det ønskelig at dere også skriver opp evt. erfaring fra tillitsverv eller annen relevant bakgrunn.

Ønsker du å bli arbeidslivskyndig meddommer så kan dere fylle ut linken her.