Ap vil stoppe bruken av ulovlig innleie

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ap vil stoppe bruken av ulovlig innleie

Fagligpolitisk samarbeid lønner seg og nå følger Arbeiderpartiet opp viktige krav og innspill fra Fellesforbund og resten av LO fellesskapet om en sterk begrensning av innleie.

Arbeiderpartiet vil at innleie begrenses til vikariater, der det er avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett eller mellom produksjonsbedrifter.

I forslaget heter det også at regjeringen må komme til Stortinget med strakstiltak for å forby all innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslofjord-området og tiltak for å ekskludere aktører som har brutt innleie-regelverket fra framtidige offentlige kontrakter.

Bakgrunnen er en rapport som kom høsten 2019 om bruken av innleie i Oslo og Akershus hvor det kommer frem at bruken av innleie er omfattende. Rundt 35% av alle på en byggeplass er innleide. 80% av de innleide kommer fra bemanningsforetak.  Antall ansatte i bemanningsforetak har fra 2017 økt fra 13 933 til 22 182 høsten 2019.  Rapporten dokumenterer grundig hvordan bruken av innleie har økt betraktelig. 

Faste ansettelser er en viktig byggestein i det norske arbeidslivet. Faste ansettelser gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen for arbeidstakere i Norge. Bruken av innleide arbeidstakere går utover, og kan være med å fortrenge, faste ansettelser som vanlig ansettelsesform i Norge. 

Bemanningsbransjen har blitt en lukrativ bransje og har i perioden 2016 til 2018 økt omsetningen med 52,2% bare i Oslo-regionen. Samtidig kommer det gjentatte ganger rapporter om ulovlig bruk av innleie. I 2017 ble det rapportert om at 85% av all innleie i Oslofjorden har foregikk ulovlig og det er gjentatte rapporter om brudd på allmenngjøringsloven. Sist ved utbyggingen av nasjonalmuseet i høst hvor det viste seg at innleide hadde en lønn på 99 kr hvor den allmenngjorte tariffen er på 184,36 kr i timen.  

Arbeiderpartiet vil rydde opp i den utstrakte bruken av ulovlig innleie og sikre like rettigheter til alle ansatte i Norge.

 

Svein Roald Hansen
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet