AP-fraksjonen i arbeids- og sosialkomiteen til Saugbrugs

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

AP-fraksjonen i arbeids- og sosialkomiteen til Saugbrugs

Torsdag tok Elise Bjørnebekk-Waagen med seg APs fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget til Norske Skog Saugbrugs. På agendaen sto rammevilkårene for den tradisjonsrike hjørnesteinsbedriften i Halden med 450 ansatte og 50 lærlinger.

Det er færre virkemidler enn før for å bistå landbasert industri som sliter, selv i koronatider. Det ønsker stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen og LO Viken Oslos regionleder Ulf Lervik å gjøre noe med.

Saugbrugs varslet nylig at en av papirmaskinene legges ned, som rammer 35 ansatte. For å unngå oppsigelser, er de avhengig av vesentlige omstillingsmidler. Det var ett av temaene for bedriftens administrerende direktør Kjell Arve Kure under samlingen – adressert til stortingspolitikerne Rigmor Aasrud, Arild Grande, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen.

- Jeg har i lang tid hatt dialog med Saugbrugs om deres utfordringer, og ønsket å ha med AP-fraksjonen slik at også de kunne få det fortalt direkte av ledelsen. Da får vi lagt full tyngde bak arbeidet, sier Elise om bakgrunnen for besøket.

- Vi er her på Saugbrugs for å lytte på hva  bedriften trenger for at de kan komme seg helskinnet gjennom omstillingene, sier stortingspolitikerne Rigmor Aasrud, Arild Grande, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen. Her sammen med administrerende direktør Kjell Arve Kure (t.h.) og hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen, samt Wenche Olsen, leder i Halden Ap bakerst.

 

Kompetanseheving

Kompetanseheving er stikkordet for Saugbrugs, ifølge direktør Kure. Nærmere bestemt gjennom 17 interne opplæringskurs med en totalramme på 44 millioner - hvorav de har søkt 34 millioner i støtte.

- Det vil erstatte 28 millioner kroner i utbetalt dagpenger og 6 millioner i tapte skatteinntekter - i tillegg til merbelastning på NAV-ansatte og redusert aktivitet for underleverandører.

I tillegg til at det er et gunstig økonomisk regnestykke, kommer bedriften ut med et stort pluss på kompetanse.

-  Nøkkelen er å beholde folk på jobben framfor å bruke dagpenger som passiv nødhjelp og sende dem hjem i sofaen. Det eneste fornuftige for å støtte industriutvikling  er derfor å øke totalrammen på BIO-tiltak (bedriftsintern opplæring), understreket han.

Han kom samtidig med et stikk til den sittende regjeringen for at ikke landbasert industri overhode var hensyntatt under pandemien.

- I stedet fikk vi økt nettavgift midt under pandemien. Ikke spesielt hyggelig!

Dyr elavgift

Bedriften betaler 8-9 millioner kroner i elavgift, og selv om det ble vedtatt fritak i 2014, har ikke regjeringen gjennomført det. I tillegg er det usikkert med CO2-kompensasjon.

Kure kom også med et dypt hjertesukk i forhold til transportutfordringene.

- Jernbanen stenger ned på sommeren for å gjennomføre vedlikehold. Det vil si nær to måneder for oss uten en god logistikkløsning. Som alternativ til bane, er bil og båt – og tog via Sverige. Det er en håpløst situasjon med tanke på at østre linje ligger åpen og kunne vært benyttet til godstrafikk med noen overkommelige investeringer.

Dette er i sum et vanskelig utgangspunkt for bedriften med tanke på at de står foran store investeringer framover. Skal de unngå at eierne heller satser på Sverige eller Finland, er de også avhengig av bedre rammevilkår.

- Alle store prosjekter vil havne utenfor landegrensene om vi ikke får på plass en god industripolitikk. Det har vi ikke i dag, var hans klare budskap.

Nyttig møte

- Et veldig nyttig og godt møte, konkluderte Rigmor Aasrud, og fikk bekreftende nikk fra sine stortingskolleger.

- Det var veldig konkret, som gjør det enklere å ta det videre.

De lot seg begeistre over måten bedriften involverer de ansatte ved at de aktivt bruker deres kompetanse som en del av det kontinuerlige omstillings- og utviklingsarbeidet. Også hvordan de ivaretar lærlinger, falt i god jord.

- Målet er helt klart å kunne bidra til at de får bedre rammebetingelser, som gjør at de kan ta investeringene her i Halden. Det handler om å redde arbeidsplasser, understreket de.  

Politikerne fikk et tydelig innblikk i Norske Skog Saugbrugs utfordringer, og det  ble således et nyttig møte for begge parter. Med på møte var også tillitsvalgte, Halden Arbeiderpartis leder Wenche Olsen og LOs regionleder Ulf Lervik.