Aktiv uke med LOs lærlingpatrulje

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Aktiv uke med LOs lærlingpatrulje

Mange lærlinger har fått besøk av LO og forbundene, som et ledd i den årlige lærlingpatruljen. - De aller fleste setter pris på at vi kommer, sier ungdomssekretær Ümmü Aylin Cukurova og Ine Ekeberg fra Handel og Kontor.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Det har vært hektiske dager med en rekke bedriftsbesøk for LO Viken Oslo. I tillegg har det vært ringepatrulje, så det har vært kontakt med mange ungdommer som er på vei inn i arbeidslivet. - Det har vært både en nyttig og hyggelig aktivitet, oppsummerer Ümmü Aylin Cukurova som er LOs ungdomssekretær på Østfoldkontoret.

Øke forståelsen

Det var LO-kongressen i 2017 som vedtok at LO og forbundene skal gjennomføre lærlingpatruljer. Målet er å øke forståelsen for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og at også lærlinger har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskapet et medlemskap i en fagforening gir.

Ümmü og Ine forteller at de er blitt godt tatt i mot både av bedriftene og av lærlingene, men understreker at de er veldig bevisst på tilnærmingen, da dette er en svært sårbar gruppe. Derfor handler det primært om å informere hvilke rettigheter og plikter de unge har, samt å fortelle om fordelene med å være organisert.

- Og vi tar alltid kontakt med daglig leder på forhånd for å gjøre avtale, samt informere om hensikten med besøket.

Kan bli utnyttet

Det forplikter en bedrift å knytte til deg lærling (er).  Men som ung og ny i arbeidslivet, kan du fort bli utnyttet av arbeidsgiveren og satt til oppgaver som ikke er en del av opplæringsplanen, eller ikke blir fulgt opp som du skal.

- Det hender at lærlingen forteller om uheldige forhold i løpet av samtalen, men er samtidig engstelig for konsekvensene dersom det blir tatt videre til sjefen. De fleste håper på fast jobb etter læretiden, og mange finner seg nok i mer enn de burde, sier  Ümmü.

Hun presiserer at de ikke har funnet mange brudd på forpliktelsene, men at det er noen  som får for mye ansvar  tidlig i læringsløpet, hvor lærlingene blir brukt som billig arbeidskraft. Et eksempel er når lærlingene blir satt til å åpne og stenge bedriften alene uten tilsyn fra faste ansatte.

- I en normal driftet bedrift ville den faste ansatte fått et ansvarstillegg.

Kommer de over graverende forhold, rapportere de til de respektive forbundene, som vurderer eventuelle tiltak. Men det handler om å trå veldig varsomt for å ivareta lærlingen på beste måte, understreker hun.

- Og heldigvis er dette unntakene. De fleste lærlingene er fornøyde med læringsløpet og opplæringen de får i bedriften.