10 gode grunner til å velge yrkesfag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

10 gode grunner til å velge yrkesfag

Nå skal snart tusenvis av elever i ungdomsskolen velge videregående opplæring. Mulighetene er mange, og valget kan være vanskelig. Det viktigste er at ungdommen får velge studieretning ut fra interesser, evner og anlegg. Nettopp derfor håper vi at våre medlemmer snakker om yrkesfag til både ungdom og foreldre. Det er viktig for at råd som gis, og for at valgene som tas, skjer på godt grunnlag.

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. Dette valget kan faktisk avgjøre når du kommer deg inn i boligmarkedet. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035. Dette betyr at du har store muligheter for en sikker jobb etter endt læretid. Nye tall viser at 3 av 4 lærlinger er i jobb første år etter fagprøven.

81 prosent av alle som besto fagprøven i 2017-18 var i arbeid første år etter. Både lærlinger og praksiskandidater inngår i denne gruppen. I 2019 var det inngått 23 000 nye lærekontrakter. Dette er ny rekord, ifølge utdanningsdirektoratet. Totalt var det 45 300 lærlinger totalt i 2019. Om du har valgt en yrkesfaglig utdanning er veien fra skole til arbeidsliv godt tilrettelagt. Du har faktisk rett til å få fullført utdanningen din.

 

Hovedfunn
·         I 2019 ble det inngått 23 000 nye lærekontrakter. Det er 550 flere enn i 2018.

·         Totalt var 45 300 lærlinger i lære per 1. oktober 2019.

·         Det var 28 400 godkjente lærebedrifter i 2019. Av disse hadde 20 700 hatt lærling i løpet av              det siste året.

·         Mer enn 9 av 10 består fag- eller svenneprøven.

·         27 200 fag- og svennebrev ble oppnådd i 2018-19.

 

1 av 4 lærebedrifter har ikke lærling

Til tross for at antallet lærebedrifter med lærling har økt de siste årene, er det fortsatt mange godkjente lærebedrifter uten lærling. I 2019 hadde 27 prosent av de godkjente lærebedriftene ikke hatt lærling det siste året. Dette viser at det ikke er nok å rekruttere en bedrift til å bli lærebedrift. Den trenger også ta opp nye lærlinger. I vårt område som er Viken og Oslo  er det over 11.800 lærlinger og til sammenlikning har vi 1.8 millioner innbyggere. Det er muligheter for forbedringer og det er gode grunner til å velge yrkesfag.

 

Ti gode grunner til å velge yrkesfag:

1.      Du kommer deg raskt inn i arbeidslivet

2.      Gir det gode muligheter for fast jobb

3.      Det er over 170 yrker å velge mellom

4.      Du kommer raskere inn i boligmarkedet

5.      Du slipper stort studielån

6.      Lønn under utdanning

7.      Bra for deg som vil studere videre og bli grunder, ingeniør el.  

8.      Du kan utdanne deg til høyere utdanning innenfor y -veien

9.    Du lærer deg å jobbe selvstendig og blir kjent med arbeidslivet på en annen måte

10.  Du kan ta påbygging til studiekompetanse.  

 

Lykke til! Vi i LO Viken Oslo heier på deg!