- Takk til alle dere som står i stormen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Takk til alle dere som står i stormen!

Over 5000 flyplassansatte er permittert eller oppsagt på Oslo lufthavn Gardermoen. Det har satt store krav til de involverte tillitsvalgte. – De er spesielt viktige nå og fortjener heder og ros for den jobben de gjør, sier regionleder Ulf Lervik.

Gardermoen er Norges største arbeidsplass, og en viktig plass for LO-fellesskap med mange store og aktive fagforeninger og dyktige tillitsvalgte. De flyplassansatte er blitt rammet brutalt som følge av koronanedstengningen, derfor har LO Viken Oslo etablert et satellittkontor der for å kunne bistå de tillitsvalgte og tilrettelegge for aktiviteter for de som er permittert eller oppsagt.

- LO er bygd på solidaritetstanken, hvor de som trenger det mest, har førsteprioritet. Nå er det de på Gardermoen som trenger oss mest, sier han.

LO Viken Oslo har blant annet etablert kompetanseutviklingskurs i lag med NAV, hvor det blant annet sees på realkompetansen og mulighetene i arbeidslivet.

- Kompetanse kan ingen ta fra deg, og er det viktigste konkurransefortrinnet man kan ha i arbeidslivet. Derfor er det et permanent satsingsområde for oss.

Ulf kan «røpe» at de etter nyttår i tillegg til de kompetansebaserte tiltakene  vil arrangere flere aktiviteter spesielt for tillitsvalgte og arbeidstagere som har mistet jobben eller er permitterte. Ett tiltak som vurderes er en ukentlig samling hvor de inviterer til en times spasertur i marka rundt Gardermoen med hyggelig prat – selvsagt innenfor de til enhver tid anbefalte smittervernsrammene.

Viktigste medlemsfordel

Den viktigste medlemsfordelen LO-familien har, er nettopp de tillitsvalgte. Det er de som rekrutterer nye tillitsvalgte og medlemmer på bedriften, som svarer medlemmene på alle spørsmål – det være seg rettigheter på arbeidsplassen, LO-Favør eller politikk minner han om.

- Vi vet viktigheten av den jobben de gjør, derfor har vi lagt stor vekt på å tilrettelegge best mulig gjennom ulike tiltak og aktiviteter – og vi har forlenget «Tillitsvalgtes år» fra i fjor for å verdsette de, samt heve statusen deres ytterligere.

I disse tider, hvor det ikke er lov å samles fysisk, handler mye om webinarer og møter på Teams – i tillegg til telefonkontakt.

- I tillegg presenterer vi jevnlig tillitsvalgte på vår hjemmeside, både for at vi ønsker å løfte dem fram i lyset og synliggjøre den jobben de gjør, men også fordi det er en del av erfaringsutvekslingen. Vi har mye å lære av hverandre, understreker han.

 

Ekstra tøft

Ulf er tydelig på at den spesielle situasjonen vi står i for tiden er ekstra krevende for de tillitsvalgte.

- De er valgt på tillit fra medlemmene. Derfor er det ofte den tillitsvalgte man går til med sosiale vanskeligheter -  i tillegg til de arbeidsrelaterte utfordringene. Ofte henger det sammen. Har du det vanskelig på jobben, får  du også ofte sosiale utfordringer, sier han – og takker igjen for den jobben alle gjør i disse vanskelige tidene.

 

- Møter forståelse hos arbeidsgiver

Vi har tatt en prat med noen av de tillitsvalgte, og HK-tillitsvalgt Rozina Nazar skriver gjerne under på at det har vært hektiske tider siden aktivitetene på Gardermoen nærmest opphørte fra den ene dagen til den andre og ansatte ble sendt ut i permisjoner og inn i usikkerhet om framtiden.

- Det spesielle, er jo at dette har vart så uendelig lenge, som naturligvis tærer veldig på, sier hun. 

Som tillitsvalgt skal du stå som en klippe både i dialogen med ledelsen og i møtene med  medlemmene. Men Rozina innrømmer gjerne at hun begynner å merke kjøret, og at det til tider kan være tungt. 

- Dette får jo store konsekvenser for livet til mange, som går en vanskelig jul i møte. Mange har små barn å forsørge, og noen klarer ikke å betale gjelden og må selge huset. Jo, det har vært mange tøffe samtaler med fortvilte medlemmer, og alt har handlet om å ivareta dem best mulig. 

Usikkerheten og engstelsen er fortsatt svært stor, ikke minst i forhold til hva som venter.

- Mange frykter oppsigelse, og jeg håper inderlig at en tilstrekkelig forlengelse av permitteringsordningen kan hindre det. 

- Og hvordan ventilerer du får å klare å stå i det? 

- Mens mange andre tillitsvalgte opplever lang avstand og dårlig dialog med arbeidsgiveren, er det heldigvis ikke slik her. Jeg opplever «motparten» tvert i mot er en god støtte i disse tøffe tidene. Begge sider er innstilt på at prosessene skal foregå ryddig og ansvarlig, sier Rozina. 

Hun trekker også fram den tette og gode kontakten med fagorganisasjonen, med Siri Møllendal som er regionsekretær HK og regionlederen Fawsi Adem i spissen, som viktige samtalepartnere i en krevende tid. 

 

- Det tyngste er de store konsekvensene dette får for mange av medlemmene

Petter Stalsberg, klubbleder i Menzies Aviation på Gardermoen, hadde i overkant av 400 medlemmer da koronaen lammet flytrafikken i mars. Siden den gangen har han mistet 100 medlemmer i oppsigelser – delvis fra bedriftens side og delvis at mange også har sagt opp selv på grunn av de ser at bransjen er usikker.

- At jeg har hatt svært travle dager, lever jeg godt med. Det tunge er å se hvilke konsekvenser det får for enkeltmennesker og – familier, sier han.

 46-åringen er ansatt som lagleder i bagasjesoteringen, men har vært fristilt som tillitsvalgt i mange år. En erfaring det har vært godt å ha i bagasjen når det har stormet som verst – selv om ingen ting kan sammenlignes med det han har stått i de siste ni månedene.

- Den mest kaotiske tiden, var utvilsom i mars og april, da den første bølgen av permitteringer kom og alt var usikkert både i forhold til jobben og i møtet med NAV. Det var jo nye regler å forholde seg til nesten daglig, o​g spesielt meldekortordningen for skiftarbeidere som delvis var permittert, hang ikke på greip. Det har vært en krevende, trist og lærerik periode, oppsummerer han.  

Petter representerer en flerkulturell arbeidsplass, og kan fortelle om mange triste skjebner i kjølvannet av oppsigelsene, som aldri kommer til syne på statistikkene.

- Mange av medlemmene er eksempelvis øst-europeere som har etablert seg med ektefelle  og barn i Norge, men som ikke lenger kan betjene gjelden og alt rakner. Det er klart det gjør noe med deg, følelsesmessig.

- Hvordan føler du arbeidsgiversiden har opptrådt i disse prosessene?

- Til å begynne med, var de gode til å følge inngåtte avtaler. Men under nedbemanningsrunden på sensommeren/høsten, prøvde de seg på noen snarveier som ble innrapportert. Heldigvis fikk vi ryddet opp i det meste.

Han legger samtidig til at arbeidsgiveren har vært velvillig i forhold til å frigjøre tillitsvalgtressurser i de mest hektiske periodene.

- Føler du at du selv er blitt godt ivaretatt under denne tiden?

- Ja, det føler jeg absolutt. Fellesforbundet har en god avdelingsstruktur hvor folk er flinke til å følge opp. Jeg har ikke på noen måte følt at jeg står alene i denne stormen.

Av foreningens gjenværende 300 medlemmer, er det i dag kun mellom 50 og 60 som ikke er berørt av situasjonen.

- Noen har vært tilbakekalt i forbindelse med økt trafikk i jula, men som nok må ut i ​permittering igjen på nyåret. Så vi må dessverre innstille oss på at denne situasjonen vil prege oss også neste år. 

 

Tar ut frustrasjonen i treningsrommet

- Det er klart det er mye engstelse og usikkerhet blant medlemmene, og det er stor pågang med samtaler nær sagt døgnet rundt. En god måte for meg til å kople ut alle tanker, er en tur i treningsrommet eller ut på en løpetur.

Ordene tilhører Ole Hansen (55). Han jobber som brannmann/lufthavnbetjent i Brann- og redning og har vært stasjonert på OSL siden åpning. Ole er tillitsvalgt for ansatte i Avinor Oslo lufthavn, med medlemmer i Brann- og redning, plassvedlikehold/verkstedet, teknisk personell, flyparkering, driftssentral, ansatte i terminalen, administrativt personell.

- Mange av mine medlemmer er godt voksne som har jobbet hele livet. Nå står de plutselig uten jobb og med redusert inntekt. Det er klart det er tøft!

- Også mange tillitsvalgte står selv i fare for å bli rammet, minner han om.

Ole er glad for at permitteringsordningen forlenges, selv om mye uopprettelig skade allerede er skjedd.

- Mange arbeidsgivere passer på å bruke koronasituasjonen for alt det verdt for å kunne bemanne ned med oppsigelser – og heller håndplukke folk når de eventuelt skal oppbemanne igjen. Her må vi tillitsvalgte virkelig være på banen, sier han.

Ole har vært ute en vinternatt før som tillitsvalgt, men legger ikke skjul på at det til tider har vært ekstreme forhold siden mars – både i forhold til å forsøke begrense omfanget av oppsigelser og permitterte, samt å være tilgjengelig for fortvilte medlemmer.

- Ja, vi står jo i det daglig. Heldigvis har vi et klubbstyre hvor vi snakker godt sammen.

Han legger samtidig ikke skjul på at godtgjørelsen for tillitsvalgte som også må bruke det meste av fritiden sin til å sitte i 15-1 og 17-3-møter og bistå medlemmer, burde vært langt bedre. Det ville ha bedret rekrutteringen, er hans budskap inn i julen.

 

Tøff start som tillitsvalgt for Erik Fasting

Erik Fasting jobber til daglig som resepsjonist hos Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotell, hvor han har vært ansatt siden 2018. Han ble valgt inn som tillitsvalgt under årsmøtet i februar i år, og fikk således en tøff start på vervet da landet ble lukket ned kun noen måneder senere.

- Det var ingen som hadde hatt dette vervet før meg, så jeg har måttet gå opp løypa selv. Derfor har det vært mye å sette seg inn i, men forventningene og kravene til meg som fersk har heldigvis ikke vært de høyeste. Jeg føler det har gått rimelig greit – med god hjelp fra hovedtillitsvalgt og Fellesforbundets avdeling 10s leder Merethe Solberg og  Ingrid Lynum Berg-Buan.

- Men jeg har trådt varsomt for å finne ut hvor makten sitter, og det har nok vært en prosess fra å gå i det naive sporet og over i realismens verden.

Ved hotellet har han rundt 20 ansatte under sine vinger, som han karakteriserer som en liten og sammensveiset gjeng. Men heller ikke dette hotellet har unngått permitteringer, som han føler har foregått på en ryddig måte.

- Jeg har hatt en god dialog med hotell-ledelsen, og legger stor vekt på at nettopp kommunikasjonen ikke skal skape dårlig klima. Det mener jeg er det beste utgangspunktet for gode prosesser. 

Men en utfordring i denne bransjen, er at de store beslutningene tas sentralt, kanskje 6-7 steg opp fra det lokale nivået. Derfor er mulighetene til å påvirke, ganske små.

Erik forteller at han likevel har fått ta del i prosessen den siste tiden, gjennom dialogmøter. Og selv om hver permitterte og oppsagte medlem er én for mye, har de unngått masseoppsigelser, som også ble varslet av kjeden. 

- En del av nedbemanningen har skjedd gjennom naturlige avganger, så vi har så langt sluppet det store trøkket her hos meg, sier han.

 

LO Viken Oslo har naturlig nok sterk fokus på Oslo Lufthavn Gardermoen, som er brutalt rammet av koronanedstengningen. Ulf lover at de også neste år vil være til stede på flyplassen sammen med fagforeningene, og takker alle tillitsvalgte som står i stormen. – Dere fortjener all honnør, understreker han. At ekstra mange ser verdien i å være organisert når krisen rammer, merkes på medlemstallene. I løpet av året har det vært en stor medlemsvekst der mange tusen nye medlemmer har organisert seg i et LO forbund i vår region.

LO Viken Oslo har nylig gitt ut bok om Yngve Hågensens liv, skrevet av Jens O. Simensen, som er sendt som julehilsen til alle fagforeningskontorene. Ønsket er at boken kan være en hyggelig gave og inspirasjon for tillitsvalgte. Den kan også kjøpes om du klikker deg inn på denne lenken.

Artikkelen er skrevet av Tom Helgesen fra Totalmedia.