- Si nei til svart arbeid 30.000 østfoldinger kjøper svart arbeidskraft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Si nei til svart arbeid! 30.000 østfoldinger kjøper svart arbeidskraft

Sommeren er høysesong for oppussing og rehabiliteringer av hus og hytter. Da skyter også den svarte omsetningen i været. – Er du en av dem som benytter svart arbeidskraft, undergraver du norsk arbeidsliv. Og samtidig løper du en enorm risiko, minner Ulf Lervik (LOs fylkessekretær i Østfold) og Nina Solli (NHOs regiondirektør i Viken Oslo) om.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

En av ti nordmenn kjøper svart arbeidskraft, bevisst eller ubevisst, viser årsrapport mot arbeidslivskriminalitet, 2018. I Østfold betyr det 30.000 personer, tilsvarende alle innbyggerne i Halden kommune!

– Selv om antallet har gått ned, er det fortsatt altfor mange som bidrar til å undergrave norske arbeidsplasser, påpeker de.

- Ta ansvar

- Det er viktig at vi som forbrukere er vårt ansvar bevisst. Ved å benytte seg av svart arbeid bidrar man til skatteunndragelse, det vil si at det blir mindre penger inn til felleskassa som finansierer vår felles velferd, sier Ulf Lervik.

- På landsbasis anslås det en svart omsetning årlig som tilsvarer rundt  28-30 milliarder kroner i tapte skatter og avgifter. For meg er det å stjele fra fellesskapet, og som rammer de svakeste. Tenk hvor mange ekstra lærere og omsorgsarbeidere vi kunne ha fått for de pengene, legger han til.  

Nina Solli minner om at bruk av svart arbeid også  rammer de seriøse håndverkerne og firmaene som naturlig nok ikke klarer å konkurrere på pris mot privatpersoner eller useriøse aktører.

- Selv om det kan være fristende å bruke en kompis som er elektriker eller maler og tar noen snarveier, er du med på å undergrave et seriøst arbeidsliv og du bidrar til færre arbeidsplasser, sier hun.

Fire sjekkpunkter

Om du får besøk av personer på døra som tilbyr deg å male huset, sette opp verandaen etc, er det fire viktige sjekkpunkter du bør foreta for å redusere risikoen for å kjøpe svart arbeid.

1) Sjekk om firmaet du bruker er registrert i Enhetsregisteret og har et organisasjonsnummer. Da vet du at firmaet betaler skatter og avgifter til staten og lønn til sine ansatte.

2) Be om en gyldig faktura

3) Betal via bank slik at transaksjonen kan dokumenteres

4) Spør gjerne om firmaet har en tariffavtale: Det betyr at de ansatte har tillitsvalgte som passer på at arbeidslivets spilleregler blir fulgt.

- Og får du beskjed om at de bare tar kontant betaling og også forskuddsbetaling, bør det ringe en bjelle eller to!

Kan bli gjort ansvarlig

De minner samtidig om at du løper en svært stor risiko dersom du lar deg friste til å bruke svart arbeidskraft for å spare litt penger. På sikt kan det nemlig bli en svært kostbar tabbe.

- Jeg tror folk flest ikke tenker på hva det kan innebære, sier Ulf Lervik.

- Men faktum er at en dårlig utført jobb kan føre til store ekstrakostnader. I tillegg finnes det ofte ikke dokumentasjon på det arbeidet som er utført, som gjør det vanskelig å nå fram med en klage. Uten dokumentasjon, vil det også senke attraktiviteten – og med det prisen - på huset eller hytta dersom du skal selge senere.

Nina Solli trekker også fram at du trolig vil få avkortning på forsikringen dersom det oppstår en skade og du ikke kan dokumentere at arbeidet er gjort av kompetente håndverkere.

- Men det som kan få størst konsekvenser, er den rollen du får dersom du ikke bruker et firma når du skal pusse opp eller vedlikeholde boligen. Som eier kan du få et arbeidsgiveransvar med svært strenge krav til helse, miljø og sikkerhet for arbeiderne. Og om håndverkeren blir skadet hjemme hos deg, kan du bli erstatningspliktig og risikerer du både straff for brudd på arbeidsmiljøloven og å måtte betale erstatninger, sier hun.

Ulike vilkår

Byggmester Krister Kopperud fra Halden har mange eksempler på arbeid utført av useriøse aktører, som har blitt en svært kostbar erfaring for hus- eller hytteeieren.

- Det mest grelle eksempelet, er at vi måtte rive en hytte som var rehabilitert fire og et halvt år tidigere på grunn av muggsopp, og bygge den opp på nytt, sier han.

- Firmaet de brukte meldte oppbud og gikk konkurs like etter at jobben var utført, og det fantes ingen verdier i boet. Hytteeieren måtte dermed ta hele tapet.

At det er mange aktører som ikke følger det norske arbeidslivets lovverk, merker han også på at det er ulike konkurransevilkår i markedet.


NHO og LO er opptatt at alle forbrukere forsikrer seg om at de at de kjøper lovlige tjenester og bidrar til et seriøst og hvitt arbeidsliv. På bildet ser vi fra venstre Fellesforbundets Jan Erik Ahlsen, Byggmester Krister Kopperud, Nina Solli, NHOs regiondirektør i Viken Oslo og Ulf Lervik, LOs distriktssekretær i Østfold.

Arbeidskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er trukket fram som en av de største utfordringene for bedriftene i Viken-regionen, i en undersøkelse utført av NHO Viken Oslo.

Konsekvensene av arbeidskriminalitet:

* Tapte skatteinntekter for staten

* Tapt omsetning for bedriftene som går glipp av oppdrag

* Konkurransevridning fra den seriøse til useriøse delen av arbeidslivet

* Sviktende rekruttering til bransjer der vi allerede mangler viktig fagkompetanse

Andelen nordmenn som kjøper tjenester svart er synkende, og har gått fra 23% i 2009 til 10% i 2018, ifølge tall fra årsrapporten mot arbeidslivskriminalitet fra 2018.

- Det er positivt, og viser at innsatsen nytter. Vi er glad for at regjeringen har laget en strategi mot a-krim og for samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og Skatteetaten gjennom SMSØ (Samarbeidet mot svart økonomi). Det er likevel et problem at så mange ikke ser ut til å ta innover seg alvoret og konsekvensene av å bidra til svart arbeid, sier Ulf Lervik – som aller helst ville ha ønsket seg et eget a-krimsenter for Østfold, som grensefylke. I dag er Østfold underlagt a-krimsenteret i Oslo.

Et godt vern

Mange kommuner krever nå at bedriftene de bruker skal ha egne ansatte på sine egne fagområder, at de bruker lærlinger på prosjektene og at en høy andel skal ha fagbrev.

- Det å bruke bedrifter der ansatte har fagbrev og gjerne også lærlinger er et godt vern mot useriøse aktører, og en måte å sikre seg at jobben blir gjort på en skikkelig måte. Som privatperson kan du også legge slike krav inn i kontrakten. Det gir deg trygghet for kvaliteten både på det du kjøper inn, og på arbeidsforholdene til de ansatte, sier Nina Solli.

 NHOs bransjer er i gang med, og vil ytterligere forsterke, målrettede tiltak som adresserer deres spesifikke utfordringer:

* Bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet krever myndighetenes koordinerte og prioriterte innsats. Særlig må A-krimsentrenes operative slagkraft styrkes og tilsyn baseres på risiko.

* Det må lages en handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet

* Private innkjøpere må ta et større ansvar gjennom å etterspørre virksomheter som ikke bryter regelverket i sine innkjøp. Næringslivsorganisasjonene vil hjelpe med dette arbeidet.

* Offentlig innkjøpsmakt må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet i enda større grad, og praksis må være lik over hele landet.

* NHO vil forplikte seg til å styrke det organiserte arbeidslivet og fremme et arbeidsliv preget av transparens, høye etiske krav til aktørene og trygge lønns- og arbeidsforhold.

- Som bruker av svart økonomi, løper du en stor risiko, minner Ulf Lervik og Nina Solli om.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Nina Solli på tlf 976 62 773 og/eller Ulf Lervik på tlf 901 60 379.