- Må vurdere å si opp jobben

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Staffan Granander er bosatt i Åmotfors i Arvika kommune i Sverige, og har pendlet til jobben hos Eidskog Stangeskovene i snart 10 år. Da grensen ble stengt, forsvant samtidig all inntekt. – Så langt har jeg klart meg ved å ta ut ferie. Men den er brukt opp i starten på neste måned, sier han.

- Må vurdere å si opp jobben

- Om denne situasjonen trekker ut i tid, må jeg si opp jobben for å komme inn i det svenske trygdesystemet for å ha noe å leve av. Det sier seg selv at jeg ikke kan gå mange uker uten en krone i inntekt, sier Staffan Granander.

Staffan er bosatt i Åmotfors i Sverige, og har pendlet til jobben hos Eidskog Stangeskovene i snart 10 år og har således bidratt til den norske velferden. Han mistet all inntekt da grensen ble stengt for tre uker siden, og har ikke krav på verken dagpenger eller noen form for kompensasjon.  

- Så langt har vi klart oss ved at jeg har tatt ut ferie og lever på feriepenger. Men når ferie og avspasering er brukt opp tidlig i mars og dersom situasjonen er uendret da, vil det fort bli kritisk.

Det skal tas en ny vurdering om behovet for fortsatt stengte grenser 28. februar. Om tiltaket blir forlenget, må han vurdere å si opp jobben for å få råd til å betale regninger og ha mat på bordet.

- Men det er ikke noe annet jeg heller vil enn å kunne dra over grensen på jobb som før, understreker han.

 

Kona får lov, han blir nektet

Også Staffans kone jobber i Norge, men har norsk statsborgerskap. Dermed får hun slippe over grensen, mens han blir nektet.

- Det er jo litt underlig når vi deler hus og seng, resonnerer han.

Underlig er det også at det er fem personer i den samme bygda som jobber hos Eidskog Stangeskovene, hvorav tre av kollegene har norsk pass og kan fortsette å jobbe som før - i motsetning til Staffan og en svensk kompis.

- Det er klart jeg føler det både som urettferdig og diskriminerende.

Han er ikke i tvil om at regjeringens beslutning om å stenge grensen for pendlere med arbeidsplass i Norge på sikt vil være skadelig for norsk næringsliv.

- Mange bedrifter i grensekommunene er avhengig av arbeidskraft og kompetanse fra Sverige. Men med tanke på at den norske kronen har svekket seg de siste årene, er det ikke lenger så attraktivt for svensker å jobbe i Norge. Om denne situasjonen varer lenge vil mange si opp jobbene sine og trolig være tapt for norsk næringsliv for alltid. Det vil ta lang tid å erstatte det tapet, mener han.

 

Burde håndtert det annerledes

Staffan har forståelse for at det blir innført strenge tiltak for å begrense importsmitten, men mener samtidig at det burde vært håndtert annerledes. At ikke alle skulle vært dratt over samme kam.

- For det første, har det vært svært lite smitte der vi bor. For det andre, er det ingen som blir testet så hyppig som de som pendler daglig over grensen. Mange av mine norske kolleger har fortsatt til gode å teste seg, så at vi skal utgjøre en så stor trussel, er mildt sagt merkelig. Jeg har forståelse for at mange i min situasjon rett og slett føler seg mobbet ved at de er blitt utpekt som smittefarlige.

 

Ingen utstrakt hånd

Han legger ikke skjul på at han også er skuffet over at egen arbeidsgiver ikke har strukket fram en hånd.

- For et så stort selskap, hadde det vært snakk om småpenger, og jeg hadde følt meg viktig og verdsatt. Det føler jeg ikke nå! 

Bakgrunn: 

* 29. januar stengte regjeringen grensen til Norge for å forhindre import av smitte.

* Stengte grenser hindrer norske arbeidstakere som er bosatt i Sverige i å komme på jobb – dersom de ikke er helsepersonell eller jobber med andre, såkalte samfunnskritiske oppgaver.

* I over to uker har mange levd i en uverdig situasjon uten trygghet for inntekt.

* LO mener grensependlerne som ikke har annen inntekt har havnet i en uverdig og svært krevende situasjon og må få økonomisk kompensasjon frem til grensene åpnes.

Tekst: Tom Helgesen, Totalmedia