- Jeg vil bidra til at unge har det trygt og godt på arbeidsplassen!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Jeg vil bidra til at unge har det trygt og godt på arbeidsplassen!

LO Viken Oslo fortsetter fokuset på de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen, samt LO-fellesskapets viktigste resurs og medlemsfordel. Vi vil i 2020 presentere intervju med en utvalgt tillitsvalgt hver uke. Ukens tillitsvalgt er: Camilla Martinsen fra Drammen.

Navn: Camilla Martinsen

Alder: 25 år

Sivilstatus: Singel

Barn: Ingen

Bosted: Drammen

Arbeid: Norli bokhandel

Fagforbund: Handel og Kontor

Tillitsverv: Plasstillitsvalgt hos Norli, Leder for HK Ung, leder for HK Ung, Region Østlandet sør, nestleder i LO i Drammen og Omegn, visepresident i UNI Europa Youth

 

 

Som leder for HK Ung og visepresident i UNI Europa Youth, ligger det i kortene at Camilla Martinsen har et stort hjerte for de unges kår. – Jeg elsker å snakke med ungdom og fortelle viktigheten av å være organisert. Et budskap som ikke kan gjentas for ofte, sier hun.

 

Camilla oppgir rettferdighet, åpenhet og solidaritet som sine viktigste kampsaker.

- Det vil si at alle skal få mulighet til å jobbe og å leve av lønna si. At det er rom for alle og at vi kan ha konstruktive samtaler om de vanskelige tingene. Og ikke minst at vi bryr oss om og respekterer hverandre og samarbeider for at alle skal ha muligheten til å leve et trygt og godt liv. 

- Det verste jeg vet er «oss mot dem»-mentaliteten og at pengene styrer planeten!

 

Merket klasseskillet

Camilla vokste opp i Røyken i Asker kommune og soknet til Nærsnes barneskole. Hun trivdes godt, men minnes også at det var stor forskjell på «fattig og rik», som var lett synlig i skolegården. Derfor var det befriende å begynne på Slemmestad ungdomsskole, hvor hun opplevde at det var flere av hennes klassekamerater som også tilhørte arbeiderklassen. 

- Selv om jeg til tider slet med skolearbeid, hadde jeg mange gode venner rundt meg. Det gjorde at ungdomsårene var fine. 

På fritiden handlet det mye om dansing, samt at hun tidlig begynte å interessere seg for litteratur.

- Interesser jeg har beholdt siden, men dansing er det dessverre lite av. 

Å velge yrkesretning var ikke enkelt, og Camilla var innom både kunst- og håndverk og frisørfaget på videregående skole uten å fullføre noen av yrkesløpene.

Parallelt med skolegangen tok hun seg jobb på bakeriet hos Meny i Slemmestad på kvelder og helger.

– Det var en tung og ofte ensom jobb, men samtidig en fin læring for meg å se hvordan yrkeslivet faktisk fungerte. Og den viktigste erfaringen var nok å oppleve viktigheten av gode kolleger, sier hun.

Etter et par år hos Meny, byttet hun arbeidsplass til RIMI mens hun fullførte videregående. Deretter ble det litt hospitering hos Norli bokhandel, hvor hun i dag har vært ansatt i 50 prosent stilling de siste fem årene.

 

Ble plasstillitsvalgt

- Min mor har vært HK-medlem i alle år, og da jeg fikk fast ansettelse hos Norli, fikk jeg klar beskjed om at det var på tide at jeg organisere meg.  

Som sagt, så gjort. Og det gikk ikke lang tid innen hun ble spurt om å være plasstillitsvalgt, sin unge alder til tross.

- Først syntes jeg det hørtes veldig alvorlig og ansvarsfullt ut. Men jeg fikk forklart at jeg fikk opplæring gjennom kurs, og valgte å takk ja. Og med en arbeidsgiver med tariffavtalen i orden og med ordnede arbeidsforhold, var det et greit utgangspunkt for å bli kjent med tillitsvalgtrollen.

- Jeg er veldig glad for at jeg tok utfordringen. Det har åpnet en helt ny horisont av bekjentskaper og muligheter. Og det føles godt å vite at man er en del av noe større. Er det noe jeg lurer på, er det bare å ta en telefon. Det er alltid noen som kan bistå meg.

Camilla brenner spesielt for å fortelle de unge viktighet i å være organisert, og gleder seg over at hun har fått med seg flere med på laget i LO-familien de siste årene.


Mye å kjempe for

I tillegg til rollen som nestleder i LO i Drammen og Omegn, innehar hun også ledervervet for HK Ung, som jobber nettopp for å ivareta de unges interesser. Forbud mot bruk av 0-timerskontrakter, bedre lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst et mer rettferdig boligmarked er viktige saker å kjempe for.

- Jeg ser en klar trend om at de unge står fram og tar ansvar på mange arenaer i samfunnet, også innen arbeidslivet. Når vi er ute med sommerpatruljen eller på oppsøkende virksomhet i bedrifter, møter vi mange unge som tillitsvalgt innen vårt fagforbund.

Hennes erfaring går dermed imot myten om at de unge flest tar dagens goder i arbeidslivet for gitt og ikke bryr seg.

- Det jeg ofte opplever er at det er lettere å organisere unge enn voksne. Det kan ha noe med at jeg selv er ungdom, men også at mange av de godt voksne ute i bedriftene opplever å «ha klart seg» uten å være organisert. Den trenden må vi jobbe for å snu, da absolutt alle bør være organisert!


Må aldri glemme historien

Hun minner samtidig på at de jevnlig må ut i streik for å få bedrifter til å underskrive tariffavtale, og med det sikre sine medlemmer fem ukers ferie og en tilfredsstillende lønn.

-V i opplever ofte at ansatte tror at bedriften har tariffavtale, fordi ansatte blir fortalt at de følger «tariff». Så viser det seg at de ikke har signert tariffavtale, som gjør at de går glipp av fordeler – eksempelvis AFP.

- Kampen er langt fra over, men det er ofte først når det oppstår problemer at mange forstår hva dette handler om.

 

En jobb å gjøre

Når det gjelder dagens unge som ennå ikke har tatt steget ut i arbeidslivet, er hun litt

forundret over at det er såpass mange som ikke kjenner til organisasjonen. Her har de en kjempejobb å gjøre, mener hun.

- Mange sier riktignok at de har hørt om LO, men at de ikke er sikker på hva vi driver med.

Hun trekker fram LO Student som et godt virkemiddel for å treffe de unge der de befinner seg.

- Ellers handler det om oppsøkende virksomhet, som etter min mening er noe av det viktigste HK kan gjøre. Vi må formidle budskapet vårt ikke bare en gang, men gjenta det så ofte vi har muligheten. Til slutt vil det nå inn.

 

Blitt av basillen

Camilla var tidligere leder for Buskerud Sosialistisk Ungdom, men ga seg for å vie mer tid til arbeidet i fagbevegelsen og kunne kjempe for de unges vilkår.

- Det er arbeidet i fagbevegelsen jeg kjenner at jeg virkelig brenner for, understreker hun.

Gjennom vervet som visepresident i UNI Europa Youth, har engasjementet også krysset landegrensene.

- Jeg ble nominert av HK og valgt av UNI Europa Youth Conference i Zadar, Kroatia. Det gjør at fokuset får et globalt perspektiv og gjør arbeidet enda mer meningsfullt.

UNI Europa Youth er en del av UNI Global Union – et slags «verdens-LO» med 5-6 samlinger årlig. I høst er det det planlagt en felles ungdomskonferanse i Brasil. Fokuset er å få flere unge engasjert i fagforeningsarbeid ved å samarbeide på tvers av landegrensene.

- Det er svært lærerikt å snakke med ungdom fra andre land, som jeg tar med meg i arbeidet både i HK og LO.

 

En sammenheng

Camilla-Renate påpeker at det ikke er noe mål i seg selv å påta seg flest mulig verv. Det viktigste er å kunne gjøre en god jobb, og da må hun føle at hun har noe å bidra med.

- De engasjementene jeg har nå, har en klar sammenheng: Som tillitsvalgt hos Norli, kan jeg jobbe med forholdene på min egen arbeidsplass. Gjennom HK-vervene får jeg et innblikk i alle våre bransjer. LO-engasjementet bringer meg tett på fagbevegelsen både i Norge og internasjonalt.

- Hvordan er livet om fem år?

-

 Da håper jeg i hvert fall at jeg er i full stilling med en lønn å leve av, også håper jeg at jeg eier egen bolig. Dessuten håper jeg på å være enda mer aktiv i fagbevegelsen og det viktige arbeidet som foregår i denne bevegelsen, hver eneste dag. 

- Jeg ønsker i hvert fall å satse for fullt på fagbevegelsen, sier den ambisiøse og målrettede 25-åringen.

 

 

Camilla er blant annet leder for HK Ung i region Østlandet sør, og ønsker seg flere aktive, unge som kan være med å forme framtidens arbeidsliv.

 

 

- Jeg stortrives med mine mange oppgaver i fagbevegelsen og det arbeidet er helt klart noe jeg har lyst til å fortsette med lenge. 

 

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia.