- Jeg glemmer aldri hvor jeg kommer fra!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Stein Erik har yrkeserfaring fra «gølvet» og har gått den politiske skolen via AUF, LO og Arbeiderpartiet. En god ballast for å drive troverdig og effektivt fagpolitisk arbeid.

- Jeg glemmer aldri hvor jeg kommer fra!

Han har lagt asfalt og ryddet skau, han har jobbet i smøregrav og skrudd biler - og han har blitt politisk formet gjennom AUF og LO innen han ble løftet inn i maktens høyborg av partiet og velgerne. – En god skole for å kunne drive effektiv fagpolitikk, sier Stein Erik Lauvås.

Toppmotivert for en ny periode på Stortinget

Stein Erik er inne i sin andre periode på Stortinget, og tar gjerne fire nye år i farta.

– Ja,  nå har jeg opparbeidet meg viktig erfaring og motivasjonen er kanskje større enn noen gang!

Ørje-karen ble innvalgt i 2013, rett fra ordførerjobben i Marker, og nyter stor respekt både i partiet og blant politiske motstandere. At han nylig ble valgt som fraksjonsleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen av styret i stortingsgruppa, viser hans solide posisjon.

- En tillit jeg verdsetter høyt. Med det kommer jeg inn i alle saker på et tidlig tidspunkt, som og gir en mye bedre oversikt og jeg kan påvirke enda mer, sier 55-åringen med adresse i Ørje.

Selv om han selvsagt må se sakene i et større bilde, er han tydelig på å fremme hva som er viktig og bra for Østfold.

Det som er bra for Østfold er bra for Norge!, understreker han.

 

Korte kommandolinjer

Jeg møter ham i forkant av et møte med Kronos Titan i Fredrikstad, hvor deponiutfordringene truer industribedriftens eksistens. Dette er et av hans mange besøk ved den samme, tradisjonelle bedriften på Øra, med 170 ansatte.

- Det er viktig for meg å være lett tilgjengelig for de som står midt oppe i kampen. Det er de  som forstår helheten av situasjonen og ikke minst konsekvensene av de valgene som skal bli tatt. Derfor er det ekstremt viktig med korte linjer fra produksjon til politikk, og jeg er som regel bare et tastetrykk unna.

- Skal kamper som denne vinnes, må vi være «på» hele tiden, og i forkant av beslutningene som sementerer situasjonen, understreker han.

Stein Erik trives med å være tett på arbeidslivet og de tillitsvalgte. - All ære til tekniske hjelpemidler som gjør at vi kan kommunisere med hverandre bak hver vår skjerm. Men ingen ting slår å kunne setter seg sammen og snakke og se hverandre i øynene.  Det har en uvurderlig verdi, sier han. Her i samtale med Kronos Titans Martin Aleksandersen.

Mer enn ord

At det er handlekraft bak ordene om å stille opp for industrien og redde arbeidsplasser, viste han da han ble gjort kjent med at en papirmaskin ved Norske Skog Saugbrugs skulle legges ned. Før det var gått en time, hadde han sendt spørsmål til næringsminister Iselin Nybø om hun vil ta nødvendige grep for å unngå oppsigelser.

- Straks jeg fikk høre om nedstengningen av papirmaskinen, ringte jeg direkte til hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ved Saugbrugs for å bli orientert om situasjonen. Og ikke minst spørre om jeg kunne bidra med noe. På den måten fungerer det fagpolitiske samarbeidet optimalt.

Mange vil nok også trekke fram hans sterke engasjement i kampen mot  EUs energiunion Acer, hvor han talte mange i partiet midt imot.

- Jeg var i flere heftige møter med tillitsvalgte i LO Østfold, som slo neven så hardt i bordet at det ikke var noen tvil om hva de mente om saken.

Selv om de tapte kampen, resulterte den i en justering av avtalen det var mulig å leve med.

- Og jeg har lært meg av flinke folk at jeg skal slåss for det jeg har tro på, men bøye meg om flertallet bestemmer noe annet.

- Jeg lytter til fagbevegelsen og har jevnlige møter for å diskutere utfordringer. Det er en naturlig del av å ivareta Den norske modellen, sier Stein Erik. Han har fått sin grunnskolering både gjennom arbeidsliv og politikken, og har således et godt innblikk i hvordan dette henger sammen og kan raskt  identifisere problemstillingene.

 

Født i Porsgrunn

Stein Erik  er født i Porsgrunn og vokste opp i Sauherad kommune til han var rundt 9 år.

- Mamma jobbet i butikk i Skien, og det var jo ikke de ordningene på midten av 60-tallet som mange tar for gitt i dag; med barnehager og andre ordninger som gjør det litt enklere å være alene med barn.

Han led imidlertid slett ingen nød, og fikk utvikle seg i trygge rammer med både bestefar og bestemor og ikke minst hos tante og onkel på Gvarv.

- Vi hadde ikke råd til egen bil, og kollektivtrafikken var det også så som så med ut til landsbygda. Men jeg hadde det fantastisk fint med både mennesker, dyr og mektig natur rundt meg.

Moren fant kjærligheten og giftet seg etter hvert, og familien flyttet til Ørje i 1975 - etter snaue 2 år i Nittedal som mellomstopp. Siden den gang har han blitt værende i den vesle bygda nær svenskegrensa.  

 

En god grunnskole

Selv om Stein Erik ofte snakker varmt om viktigheten av å løfte utdanningsnivået i Østfold, er han samtidig et godt eksempel på at det er mulig å lykkes selv med kun niårig skole på CV-en fra en tid det ikke videregående skole var en rettighet.

- Ja, jeg var dyktig skolelei og ville så fort som mulig ut i arbeidslivet, minnes han.

Industrien hadde gode vilkår og ingen etterspurte fagbrev når du banket på døra. Han var fortsatt 16 år da han fikk jobb som hjelpegutt på en lastebil hos Lundeby & co. Deretter var han innom et vikariat i Statens Vegvesen og Viking Dekk. Sistnevnte sted ble han tilbudt fast jobb, men hadde fått innkallelse til førstegangstjenesten og byttet kjeledressen med Kongens klær.

- Jeg tjenestegjorde 16 måneder i luftforsvaret, hvor jeg ble hundefører. Deretter var det hjem til mor og finne nytt arbeid.

Den fant han på det lokale bilverkstedet, hvor han fikk han lærlingkontrakt og startet et løp mot fagbrev gjennom å kombinere arbeidet med en dag ukentlig på Borg videregående skole. Men det ble med ett år, forteller han.

- Verkstedet opplevde nedgangstider og måtte nedbemanne.

Stein Erik var sistemann inn og førstemann ut.

Året var blitt 1990.

Men ledigheten varte ikke lenge. Nærmere bestemt en langhelg.

- Jeg oppsøkte bensin- og servicestasjonen «Ørje Truck Stop» og hørte om de trengte en arbeidskar. «Du kan begynne på mandag» var svaret.

Han hadde ikke vært ansatt mange timene innen han ble sendt i smøregrava.

- En klinete jobb. Spesielt vinterstid var det fryktelig guffent! Men det var fine år på bensinstasjonen, understreker han. 

Politisk aktiv

På det tidspunktet hadde den politiske interessen for lengst blitt vekket i unggutten.

- Jeg ble vervet til Marker AUF på en 1 mai fest på Marker Rådhus i 1985 og ble raskt med i styret. Vi i var en fin gjeng som holdt sammen og hadde mye moro mens vi samtidig drev politikk. Jeg husker godt at Marker AUF sto bak kravet om at kommunen skulle bygge ungdomsboliger på Ørje, og det fikk vi gjennomslag for!

Foreningen drev også ungdomsklubb hver 14. dag, en periode  talte de 100 medlemmer i  en bygd med rundt 3500 innbyggere.

- Den gangen var det bare Moss AUF som hadde flere medlemmer. Jeg har aldri vært i tvil om at AUF, Fagbevegelsen og AP har vært rett sted å være for meg.

Han satt som styremedlem og leder av  Marker AUF  fra 1987 til 1993, og noe av det første han gjorde da han fikk jobb ved bensinstasjonen, var å sørge for at de fire ansatte ble fagorganiserte i Handel og Kontor.

Selv ble han plasstillitsvalgt.

I 1994 ble han fristet av et vikariat som ungdomssekretær i AUF/LO Østfold, og derfra klatret han raskt i hierarkiet. Fra 1995-1998 satt han som ungdomssekretær i LO Østfold, innen  han fungerte som distriktssekretær i LO Østfold i 1998 og deretter et nytt vikariat som regionssekretær i Handel og Kontor. Her fikk han tilbud om fast jobb, og ble værende ytterligere to år. Det ga samtidig en åpning inn i Handel og Kontor Region Øst. Stein Erik ble med det første politisk valgte leder etter fagforbundets sammenslåingen av  Østfold, Akershus og Oslo. Stein Erik var for øvrig leder av HK Østfold før sammenslåingen.

 

Sjokkvalgene i 2003 og 2007

Ved kommunevalget I 1991 ble Stein Erik valgt inn i som medlem i Marker kommunestyre og var for alvor delaktig i lokalpolitikken.

Derfra gikk det raskt i svingene. Da AP skulle stille liste til valget i 2003, satt han som leder av Marker Arbeiderparti og ble lansert som partiets ordførerkandidat.

- Vi hadde sittet i opposisjon i 30 år, og hadde vel ikke så store forhåpninger nå heller.

Men velgerne ville det annerledes.

Partiet gjorde et kjempevalg og brått var ordførerkjedet i Stein Eriks hender.

- Vi gikk all in på å bedre vannkvaliteten i Halden-vassdraget, som stadig hadde blitt forringet. Det var en sak folk flest var opptatt av, både som drikkevannskilde og rekreasjon.  

Posisjonen holdt ord og folk var fornøyd. Bekreftelsen kom ved valget fire år senere, da mer enn 55% av de tellende stemmesedlene hadde Arbeiderpartiets logo.

- Det var helt uvirkelig. Jeg husker jeg ringte til en i tellekorpset og ba dem telle på nytt, sier han og ler. – Det er noe av det morsomste jeg har opplevd.

Stein Erik beholdt ordførerkjedet fram til 2013. Da ville fylkespartiet og folket ha ham inn i maktens høyborg, som tredjemann på stortingslista. Han havnet i kommunal- og forvaltningskomiteen, og en ny tidsregning ble startet.

- Det var selvsagt utrolig morsomt og spennende, men også litt skremmende. Fra å ha et stort nettverk rundt meg, måtte jeg begynne nærmest fra scratch  og lære meg et nytt spill å kjenne. Og selv om jeg hadde partifellene og partiet jeg kunne støtte meg på, kunne jeg kjenne på ensomheten fra tid til annen.

- Men jeg tok min plass forholdsvis fort, legger han kjapt til. 

 

- Hva er den største forskjellen på å være stortingsrepresentant og å drive lokalpolitikk?

- Som kommunepolitiker er du mye nærmere beslutningene, mens du som stortingspolitiker kan kjempe i årevis for en sak. Sakene er selvsagt også mer omfattende og får større konsekvenser for flere der enn på rådhuset i Ørje. Det blir en annen måte å jobbe på.

Året etter at han trådte inn blant den politiske eliten ble han leder av Østfold Arbeiderparti, en posisjon han fortsatt innehar.

Stortingsvalget 2017 ble en solid bekreftelse på den tilliten han hadde opparbeidet, og var en selvskreven kandidat som førstemann på fylkespartiets liste.

 

Vil være med videre

13. september 2021 blandes kortene på nytt når det igjen skal velges representanter til landets nasjonalforsamling. Stein Erik vil gjerne være med videre og jobbe for Østfolds og landets beste.

Skal de klare å endre den politiske retningen, er han klar på at de må gjenvinne tilliten til LO-medlemmene som har forlatt partiet de siste årene. 

- Det ansvaret hviler på oss som sitter som tillitsvalgte og aktive i Arbeiderpartiet.

Vi har  mange dyktige politiske motstandere som politisk har spist seg inn på våre enemerker ved at de sier at de er for et likestilt samfunn osv, men praktiserer noe helt annet. Vi har ikke vært tøffe nok til å ta dem på det. De har en kuttliste langt som et vondt år, som går direkte på velferdsordningene våre. Ordninger som vår fagbevegelse, LO og Arbeiderpartiet gjennom mange tiår har jobbet for å bygge opp. Det må vi bli enda tydeligere på.

Han er også sikker på at mange vil omfavne det programforslaget som har kommet, som er veldig tydelig og klar på hva de skal jobbe for i neste periode.

- Det er en juvel i dette her som vi må pusse blank hver dag; nemlig det fagpololitiske samarbeidet - linken mellom LO og de interessene de skal ivareta i forhold til arbeidslivet og det som vi politikerne legger rammevilkårene for, sier han og trekker raskt fram arbeidsmiljøloven.

- Alle sakene og usikkerheten som har kommet rundt dette, spesielt fra Høyre og FrP er skremmende. Hele historien viser jo at trepartssamarbeidet - Den norske modellen- er løsningen. Det fagligpolitiske samarbeidet er velprøvd, det er det vi har bygd velferds-Norge på!

- Om du fikk bestemme en lov for arbeidslivet, hva ville du ha endret?

- Jeg ville hatt en tydelige lov mot sosial dumping og utnytting av mennesker. Det er ganske ille å se eksempler i vår tid på underbetaling og grov utnytting av folk. Et ryddig og organisert arbeidsliv er grunnleggende om vi skal ha en velferdsstat. At vi i dag har en regjering som skriver i sin regjeringserklæring at de anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet, er helt vanvittig!

Stein Erik er inne i sin andre periode som stortingsrepresentant, og tar gjerne fire nye år.

 

Fakta:

Navn: Stein Erik Lauvås

Alder: 55 år

Sivilstand: Gift

Barn: 1

Bosted: Ørje

Arbeid: Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

 

Gode skussmål

Tilbakemelding fra Tillitsvalgte og representanter i fagbevegelsen om Stein Erik Lauvås:

Grethe Berntsen, regionssekretær i Handel og kontor, Region Øst:

- En god faglig kandidat!

- Stein Erik er per nå i permisjon fra sin jobb i Handel og Kontor, og er også vår første kandidat i forhold til kommende stortingsliste. Han er definitivt det vi anser som en god faglig kandidat!

Grethe trekker fram at han har jobbet på «gulvet», vært tillitsvalgt og vært «en av oss» når hun skal beskrive hans styrker.

- Stein Erik stiller alltid opp når vi spør om noe, han snakker et språk vi forstår og setter  fagbevegelsen høyt. Han tar videre de saker vi ber han om, og han tar gjerne kampen opp i eget parti sentralt selv om de ikke alltid er «positive» til det han kommer med. Det er flere eksempler på at han har talt sine partifeller midt imot om fagbevegelsen har gitt han et oppdrag.

Nettopp at han er reflektert og lyttende til folket, blir verdsatt høyt.

- Politikere generelt er ofte opptatt av å preke selv, mens Stein Erik er opptatt av å høre hva folk har å si!

 

Per Øistein Kivijärvi, hovedtillitsvalgt ved Kronos Titan:

- De som leverer fortjener fornyet tillit!

- Stein Erik stiller alltid opp for fagbevegelsen så sant han er tilgjengelig, og det synes jeg er veldig positivt. Han følger også opp sakene underveis når man først har tatt opp en sak med han, sier Kronos Titans hovedtillitsvalgte Per Øistein Kivijärvi. Han sitter også som forbundsstyremedlem i fagforbundet Industri Energi og er forbundsrepresentant i LOs regionråd i Viken.

- Stein Erik tar Østfold-industrien på alvor og fronter saker som er viktige for oss, og ser viktigheten av at vi har en sterk og levedyktig industri i Østfold. Arbeiderpartiet trenger slike som står opp for oss og taler vår sak!

Det er viktig å ha politikere vi kan identifisere oss med, mener han.

- Skal det vinnes valg er vi nødt til å ha politikere som får med seg industri- og fagarbeideren. Jeg mener han er en bra representant for oss og ivaretar hele Østfold på en god måte. Min klare mening er at han fortjener en ny periode på stortinget. De som leverer fortjener fornyet tillitt!

 

Ulf Lervik, regionleder for LO Viken Oslo:

- Stein Erik er en viktig representant for fagforeningene på Stortinget

- Stein Erik er «vår» mann på Stortinget, og der ønsker vi at han skal forbli. Han har alltid stilt opp for fagbevegelsen, det være seg på møter eller å slåss politisk for arbeidsplasser.

Ulf trekker fram mange viktige saker Stein Erik har frontet, som kampen mot EUs energiunion Acer, tvangssammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud til Viken fylkeskommune og kampen for CO2-kompensasjon, samt spørsmålene til næringsministeren nå sist da en papirmaskin ble lagt ned på Saugbrugs.

- Mye av det han gjør, er prakteksempler på godt fagpolitisk samarbeid.

Et viktig poeng, er hans brede nettverk og tette omgang med våre tillitsvalgte i fagforbundene og bedriftene.

- At han kjenner arbeidslivet i Østfold og kommer fra «gølvet» selv, er en stor styrke ved at han forstår sammenhenger og snakker et språk alle forstår, sier han.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia