- En kontinuerlig kamp mot deltidsstillinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- En kontinuerlig kamp mot deltidsstillinger

LO Viken Oslo fortsetter fokuset på de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen, samt LO-fellesskapets viktigste resurs og medlemsfordel. Vi vil i 2020 presentere intervju med en utvalgt tillitsvalgt hver uke. Ukens tillitsvalgt er: Ümmü Aylin Cukurova.

- Sykehusledelsen snakker mye om pasientsikkerhet. Men de vil ikke høre når vi påpeker at mange ansatte på deltid gir dårligere pasientsikkerhet. Derfor vil det være en kontinuerlig kampsak for meg, sier Ümmü Aylin Cukurova.

 

Ümmü er nestleder i Fagforbund Ung Viken og sitter som styremedlem i Fagforbundet Sykehuset Østfold. Hun er frikjøpt på heltid og er engasjert i saker som synliggjøring av viktigheten av å være organisert blant unge, lik lønn for likt arbeid, boligpolitikk og lærlingplasser.

Med tilhørighet hos Sykehuset Østfold Kalnes, brenner hun samtidig litt ekstra for å få flere hele stillinger i helsesektoren. Dette handler om pasientsikkerhet, hevder hun.

 

Bedre kvalitet

- Ja, jeg mener at ved å øke stillingene i helsevesenet vil det samtidig gi økt pasientsikkerhet, påpeker hun.

Pasientsikkerhet har mange punkter; som for eksempel bedre kvalitet på helsetilbud, pasientene skal være trygge og at de får god helsehjelp.

En ansatt i 50% stilling jobber 2-3 ganger per. Uke gir ikke den kontinuiteten i arbeidet i forhold til om man har en 100% stilling og er på jobb 5 dager i uken.

- En deltidsstilling påvirker også den ansattes privat økonomi, selvstendighet og innpass til boligmarkedet, men det kan også påvirke arbeidsmiljø, tilknytting til arbeidstedet og motivasjonen, minner hun om.

- Alle som kan og ønsker det, skal få tilbud om en heltidsstilling synes jeg. Dette er en viktig sak for meg.

 

Vokste opp på Jeløy

Ümmü har tyrkisk far og norsk mor og er født og oppvokst på Jeløya i Moss.

- Et fint sted med mange turområder, forteller hun.

Hun legger samtidig ikke skjul på at det ble noen utfordringer i årene på Refsnes barneskole.

- Jeg vil si at jeg trivdes godt. Men jeg var på den tiden en av få tospråklige elever som skolen ikke helt visste hvordan den skulle håndtere. Dette endte med at jeg ble tatt ut av engelsktimene for å ha ekstra norskundervisning. Men jeg fant fort ut at det tiltaket var unødvendig. Dette var noe jeg kunne fra før, takket være en engasjert mor. Dermed ble det snart slutt på det.

Ungdomskolen gjennomførte hun ved Hoppern skole, og selv om hun ikke tilhørte den kuleste gjengen, brydde hun seg lite om akkurat det. Hun hadde mine trofaste venner og klarte seg greit med det.

- På slutten av ungdomskolen begynte jeg å jobbe. Ikke fordi det var nødvendig å ha en inntekt, men at jeg ville være selvstendig. Det er sånn jeg har blitt oppdratt, noe jeg er ekstremt takknemlig for. Jeg lærte alt om økonomi og viktigheten av sparing tidlig, noe jeg synes burde vært obligatorisk i alle hjem.

 

Helsefagarbeider

Ümmü valgte helse og sosiallinje ved Malakof vgs, og ha aldri angret på sitt valg.

- Jeg har alltid brydd meg om mennesker og endte derfor med å bli helsefagarbeider. Å jobbe som helsefagarbeider har gitt meg mye, du ser sårbare mennesker, du skal klare å skape en tillit og hjelpe dem med problemstillingen dem har.

Hun fikk høre om Fagforbundet og viktigheten i å organisere seg første gang da hun gikk på videregående skole. Og selv om hun følte at

temaet ikke var så viktig for hun som elev, meldte hun seg inn likevel. 

Ümmü fikk lærlingplass ved sykehuset Østfold, og det skulle ikke gå lang tid innen hun selv fikk erfare nytten av å være organisert. 

- Jeg ble lovet fast jobb etter to års læretid og bestått fagprøve, men det viste seg at jeg kun fikk tilbud om å være tilkallingsvikar. Det var jeg ikke interessert i, og jeg følte at jeg var blitt holdt med godt snakk og litt brukt av arbeidsgiveren min. 

 

Ble ungdomstillitsvalgt

Ümmü kontaktet Hovedtillitsvalgt Lillian Johannsen, som tok tak i saken og sørget for ordnede forhold. Samtidig oppfordret hun Ummu til å ta verv som ungdomstillitsvalgt og inviterte henne med på et møte med ungdomslederen - som på den tiden var Victoria De Oliveira -, i regi av fylkesorganisasjonen. 

 - Det var nok først da jeg virkelig begynte å forstå den viktige jobben som gjøres av tillitsvalgte for at vi kan beholde våre goder og rettigheter i arbeidslivet. Dette ville jeg være en del av, og jeg takket derfor ja til å være ungdomstillitsvalgt ved sykehuset. 

Året var 2015.

- Men jeg visste vel knapt hva en tariffavtale var den gangen, legger hun til og ler. 

 

Bratt lærekurve

Ümmü likte egentlig ikke å ta ordet i forsamlinger, og det var derfor en nølende ungdomstillitsvalgt som presenterte seg første gang. Men hun ble raskt varm i trøya. Med økt innsikt og kunnskap, steg tryggheten – og ikke minst engasjementet .- og hun takket likegodt ja til å bli vikarierende plasstillitsvalgt på avdelingen sin og representant i både Fagforbundets og LOs ungdomsutvalg i Østfold.

- Ja, det er typisk meg. Når jeg først engasjerer meg, gjør jeg det hundre prosent. 

Deretter gikk det slag i slag. Hun ble styremedlem i Fagforbundet Sykehuset Østfold og leder i Fagforbundet Ung, Østfold - med kontorplass på Grålum i Sarpsborg og 50 prosent frikjøp. Hun var også med i Los serviceprosjekt i et halvt år, hvor hun var engasjert i en halv stilling.

Etter fylkessammenslåingene, ble Ümmü valgt til nestleder i ungdomsutvalget i Fagforbundet Viken. Her skal hun, sammen med leder Erik Fjellstad Næss, lede ungdomsarbeidet.

Og det er nok å ta i: Fagforbundet Viken har hele 70 000 medlemmer, hvorav rundt 8000 er under 30 år. De ungdomstillitsvalgte har medansvar for verving og oppfølging av unge medlemmer, inkludert elever, studenter og lærlinger, og jobber for det unge medlemmer er opptatt av. Det være seg, politiske saker, flere læreplasser i kommunen, fritidsklubber, internasjonal solidaritet, boliger for unge osv.  

 

 

Hva har tillitsvalgtrollene gitt deg? 

Jeg har utviklet og endret meg drastisk som person. Fra å knapt tørre å snakke foran folk, går jeg nå gjerne på talerstolen. At jeg får gode tilbakemeldinger på det arbeidet jeg gjør, er selvsagt også med på å bygge selvtillit. Det er alltid hyggelig å vite at det jeg gjør og det jeg står for kommer til nytte for andre. 

- Jeg kan trygt anbefale andre unge å påta seg en tillitsvalgtsoppgave, det er både utviklende for deg selv og viktig for arbeidslivet, sier den engasjerte og blide 26-åringen.

 

Savner tidvis jobben

 I dag er hun 100 prosent frikjøpt fra jobben som helsefagarbeider, men legger ikke skjul på at hun savner jobben fra tid til annen.

- Jeg har jobbet på Sykehuset i ca. 7 år inklusiv lærlingtiden og har sett så mange mennesker som har gitt opp håpet om å bli frisk. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sittet og tatt en lang samtale som har resultert i at vi har klart å vende fokuset på noe positivt i den vanskelige situasjonen. Det synes jeg er det beste med jobben. 

 

- Du har muslimsk bakgrunn og går med hodeplagg. Har du noen gang opplevd ubehagelige situasjoner på grunn av det?

 

- Det var en liten periode på barneskolen hvor det var et par elever som bevisst utalte navnet mitt feil mange ganger når jeg gikk forbi, for å plage meg. Jeg tok meg litt nær av det i starten, men lærte fort at de ønsket en reaksjon, noe jeg ikke ga dem- og da tok det slutt.

I 2015 ville Ümmü praktisere religionen mer enn tidligere. Ett av valgene var å begynne med hijab/sjal. Det opplevde hun som en vanskelig øvelse.

- Det tok meg et halvt år før klare å ta det på, da jeg var redd for reaksjonene til venner og bekjente. Mine foreldre har alltid støttet meg i mine valg, men også forberedt meg på at jeg ville få reaksjoner. Faren min ville egentlig at jeg ikke skulle begynne med det i en ung alder, da han var redd for hets og hvordan jeg ville takle det.

Foreldre fikk rett, Ümmü fikk flere reaksjoner etter at hun tok på hodeplagget, både på jobb, privat og via sosiale medier, forteller hun.

- Det som kommer på sosiale medier bryr jeg meg lite om. Det er så lett å sitte bak en skjerm og skrive, men de fleste hadde nok ikke turt å si det til meg ansikt til ansikt.

Men det har også vært flere tilfeller hvor folk har kommet med negative ytringer direkte til meg. Heldigvis har det bare vært to tilfeller som det har truffet meg hardt, og det har vært fra personer som jeg ikke forventet hadde sånne holdninger.

- Det er lett å tenke at alt ville ha vært lettere om jeg bare hadde tatt det av og skjult at jeg er muslim. De tankene kommer i perioder, men det er vanskelig å skille på om det er det jeg vil eller om det er reaksjonene som skaper denne tanken. Det ender alltid med at staheten i meg kommer frem, jeg gjør som jeg vil og de som ikke aksepterer det, ja det er deres problem!

Ferdig snakka!

 

Fun fact: Ümmü har spilt amerikansk fotball i ca. 1 år, men var bare med på en kamp. Hun spilte forsvar og var fullstendig «overkjørt» og mørbanka etterpå!

 

Ümmü trives med å være ute og treffe ungdomstillitsvalgte eller prate om viktigheten i å organisere seg. – Det er viktig å formidle at den velferden vi nyter godt av i dag ikke er en selvfølge, sier hun.

 

 

Som nestleder i Fagforbundet Vikens ungdomsutvalg, har Ümmü en sentral rolle i å lede arbeidet for å ivareta medlemmene under 30 år, samt å verve nye.

 

- Flere har nevnt at de får ¨blikk¨ når de går sammen med meg, og grunnen kan være at jeg går med sjal. Jeg la merke til dette i begynnelsen jeg også, men man blir vant til det og det er ikke noe jeg reagerer på lenger, sier den alltid blide ungjenta.

 

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia.