Yrkesopplæringsnemnda i Vestland oppmodar arbeids- og næringsliv - Ta vare på lærlingen -

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Yrkesopplæringsnemnda i Vestland oppmodar arbeids- og næringsliv - Ta vare på lærlingen -

LO, NHO og Vestland fylkeskommune har i dag blitt enige om å etablere et arbeidsutvalg som skal følge situasjonen tett med hensyn til fagopplæring, ivaretakelse av lærlinger og ikke minst at permitteringer er siste utvei.

Regionleder Roger Pilskog sier at i denne uoversiktlige situasjonen er det neppe til å unngå at lærlinger kan bli permittert. Men dersom lærebedrifter blir nødt å permittere, må det være slik at lærlingen følger den siste fagarbeideren ut. Vi må huske at lærlinger er unge arbeidstakere, og har lite erfaringer. Derfor er det viktig at partene på den enkelte lærebedrift legger vekt på å informere lærlingene godt.

 

LO Vestland er fornøyd med at trepartssamarbeidet fungerer til beste for lærlingene!

 

 

Yrkesopplæringsnemnda i Vestland oppmodar arbeids- og næringsliv