Opplæringstilbodet for skleåret 2020-21

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Opplæringstilbodet for skuleåret 2020/21.

Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane vurderer dimensjoneringa av det samla opplæringstilbodet i Sogn og Fjordane for skuleåret 2020 - 2021.

 

 

Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane vurderer dimensjoneringa av det samla opplæringstilbodet i Sogn og Fjordane for skuleåret 2020 - 2021. Tilbod på einskildskular vert såleis ikkje vurdert og kommentert i denne fråsegna. Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane har i denne saka berre gjort vurderingar av tilbodet i Sogn og Fjordane. Vi seier ikkje noko om tilboda i Hordaland eller det samla opplæringstilbodet i Vestland fylkeskommune.

 

Arbeidsutvalet i fagopplæringsnemnda har hatt fellesmøte med opplæringskontora i Sogn og Fjordane. Synspunkta og innspela frå opplæringskontora og bransjen er ein viktig del av vurderinga som ligg til grunn for fagopplæringsnemnda si innstilling. Det er viktig at den gode dialogen mellom fagopplæringsnemnda, opplæringskontora og bransjen vert vidareført i Vestland fylkeskommune.

Heile dokumentet finn du HER