LO Vestland

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO Vestland

Som følge av regionreforma vil LO slå saman distriktskontoret for Hordaland og for Sogn og Fjordane til eit kontor, LO Vestland.

Frå 01.01.20 vert LO Vestland etablert, dette er då ei samanslåing av LO Hordaland og LO Sogn og Fjordane til eit kontor.  

LO Vestland skal ha kontor både i Førde og i Bergen, ingen tilsette vil bli sagt opp eller må flytte. 

Målet er at det nye regionkontoret skal styrke LO sitt arbeid i fylket og vil gi auka ressursar til å ivareta LO sin rolle som samfunnspolitisk aktør ovanfor fylkeskommune og staten sine regionale etatar.

LOs sekretariat har ansatt Roger Pilskog som regionleder, og Nils Petter Støyva som regionnestleder.

Begge kontora har same besøksadresser som tidlegare.