AOF - Fagskole

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Et praktisk anrettet alternativ til universitet og høyskole

Flere og flere velger å gå Fagskole. Det er et alternativ for de som ønsker en større vekt på praktisk arbeid, og tidligere erfaringer i sin undervisningshverdag. Det er en mulighet til å bygge seg kunnskap og kompetanse i møte med et arbeidsliv i stadig endring, og ofte kan utdanningen tas i kombinasjon med arbeid.

Fagskolen har en viktig rolle som selvstendig utdanningsvei, men også som tilbyder av etter og videreutdanning. Gjennom korte, tilrettelagte, og yrkesrettede utdanninger innenfor et bredt spekter av fagfelt bidrar fagskolene til et større mulighetsrom for alle unge med fagbrev, så vell som de som nettopp er kommet ut av videregående.

Fylkeskommunen støtter fagskolene med tilskudd. Dette gjør at skoler slik som AOF fagskolen har mulighet til å tilby gratis undervisning. Studentene betaler bare pensumslitteraturen, og en studentavgift på mellom 100 - 400kr.  

Enkeltmedlemmer i LO kan ha rettigheter i LOs utdanningsfond og få støtte til bøker, studentavgift mm.

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/los-utdanningsfond/

 

AOF fagskolen

Det er fremdeles mulighet for å søke plass på flere av AOF sine linjer i Vestland.

  • Veiledning av lærlinger (start 01.10.2020). Dette er utdanningen for deg som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.
  • Effektiviserings- og forbedringsledelse (start 29.09.2020). Dette er utdanningen for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede, og ha andre roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter.
  • Kontor-, salg-, og serviceledelse (start 28.09.2020). Dette er Utdanningen for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg økt formell kompetanse i forhold til sentrale funksjoner innen kontor-, salg- og serviceledelse i offentlig eller privat sektor.

Søknad til AOF sine fagskoler er tilgjengelig gjennom nettsidene deres: https://aof-fagskolen.no/kurs/fagskole/vestland/

I tillegg til AOF eksisterer det to offentlige fagskoler i Vestland. Disse er man nødt til å søke på gjennom samordnet opptak. Søknadsweben åpner 01.02, og fristen for å søke om studieplass er 15.04. i tillegg vil det bli lagt ut restplasser etter første opptak.

Fagskolen i Hordaland

Med sine 1200 studenter, og 120 ansatte er dette den største offentlige fagskolen i landet. Skolen har et utvalg av utdanninger innenfor maritime, tekniske, petroleumstekniske, grønne, og helsefaglige studier.

Fagskolen i Sogn og Fjordane

Sentralt i det tidligere fylket ligger skolens hovedkontor i Førde. Her tilbys utdanning innenfor maskinteknikk, bygg, anlegg, elkraft, automatisering, klima energi, og miljø. I tillegg har skolen en maritim avdeling i Maløy, hvor det tilbys utdanning som dekksoffiser, og maskinoffiser.

https://www.fagskulen.no/