Ynemnda

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fag- og svennebrev

Ny yrkesopplæringsnemnd i Vestfold og Telemark

Den nye yrkesopplæringsnemnda i Vestfold og Telemark hadde sitt første møte 28. januar. Nemnda består av 5 fra arbeidstakersida, 5 fra arbeidsgiversida, 3 skoleeiere og 2 lærlinger. LO er representert ved Irene Bordier Haukedal og Ivar Sætre.

Etter opplæringsloven skal fylkeskommunen oppnevne en yrkesopplæringsnemnd med medlemmer som til sammen har brei innsikt i hele fag- og yrkesopplæringa og i nærings- og sysselsettingsspørsmål. Partene i arbeidslivet skal ha flertall i nemnda.

Yrkesopplæringsnemnd i Vestfold og Telemark har følgende sammensetning:

Skoleeiere: Truls Vasvik (AP) fra hovedutvalg næring og reiseliv, Mette Kalve (AP) og Kathrine Sætre Evensen (H) fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse 

Lærlinger: Benjamin Selstø og Madelen Gaasholt Gudbrandstuen

Arbeidsgivere: Anita Elmer (Spekter), Joar Ajer (NHO) og Vivil Hunding Strømme (NHO), Anne Rørvik Hegdahl (Virke) og Didrik Bakken (KS)

Arbeidstakere: Ivar Sætre (LO), Irene Bordier Haukedal (LO), Bjørn Harald Iversen (YS) og Jette Laudan Dyrnes (YS) og Morten Røgeberg Cowles (Utdanningsforbundet)

Varamedlemmer fra LO er Charlotte Jonskås (vara for Irene) og Harald Olsen (vara for Ivar).

NHO leder nemnda de to første årene mens LO leder nemnda de to siste årene.

Ta kontakt med oss hvis dere har saker innen fag- og yrkesopplæring dere ønsker å ta opp.