Våre kamerater er fortsatt i streik!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Våre kamerater er fortsatt i streik!

Uttalelse fra LOs Ungdomsutvalg i Vestfold og Telemark

Fra fredag 27. november vil 2373 vektere og medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund være ute i streik, streiken har vart siden 16. september og er nå inne i sin tiende uke.

 

Det blir skrevet mye i media om personene dette rammer som legevakten i Trondheim, plattformarbeidere i Stavanger, bilettkontrollører og områdevakthold som er svekket – men hvorfor er det ingen som skriver om hvor viktige vekterne er i samfunnet, hvorfor de streiker og at denne arbeidsgruppen har blitt hengende etter i lønnsutviklingen ift. andre grupper?

 

Vekterne jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Dette er helsemessig belastende og innebærer mye fravær fra familie og venner. Derfor ønsker de at det skal kompenseres med økte tillegg for ubekvem arbeidstid eller redusert arbeidstid.

 

Arbeidsgiverne ønsker å fjerne fastlønnsordningen som gir vekterne en forutsigbar og fast inntekt på linje med andre arbeidstakere i Norge

 

Mange vektere opplever å havne i lavtlønnsfella grunnet ufrivillig deltid, Norsk Arbeidsmansforbund ønsker å finne konkrete tiltak sammen med arbeidsgiverne for å sikre faste og hele stillinger. Og at lærlingene blir ivaretatt på en måte som sikrer at de får en trygg inngang til arbeidslivet, slik det er i dag blir ikke arbeidstid, skift og turnusordninger for lærlinger drøftet med de tillitsvalgte på samme måte som for de øvrige ansatte.

 

Vestfold og Telemark sin egen fylkeskommune brøt til og med sine egne seriøsistetsbestemmelser da de leide inn «smittevernsvaktere» ved Horten Videregående Skole i starten av streiken, dette ble heldigvis rettet opp i da det ble oppdaget, men PSS Securitas har blitt leid inn andre deler av Norges land og det er trist å se at streikebelagt arbeid utføres av uorganiserte arbeidstakere og bedrifter.

 

Vi i LOs Ungdomsutvalg Vestfold og Telemark ønsker å støtte oppunder våre kamerater i streik og minne alle på hvor viktige vekterne er for samfunnet og at mye av det de krever er bare det som ble lovet i 2010, en opptrapping av lønnsnivået hvor målet er å komme nærmere industriarbeiderlønna og et anstendig arbeidsliv for de ansatte samt ivaretakelse av lærlingene!

 

Vi i LOs ungdomsutvalg ønsker å vise støtte og solidaritet til våre medlemmer i den pågående konflikten og ønsker at media begynner å belyse denne saken fra den riktige siden, den streikende siden. Dette gjelder steile arbeidsgivere som ikke er villige til å imøtekomme rettferdige krav, og en lavtlønnsgruppe som sakker ytterligere akterut de siste årene.

 

LOs Ungdomsutvalg i Vestfold og Telemark