LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Julie Lødrup på talerstolen

LO Vestfold og Telemarks Regionkonferanse

LO Vestfold og Telemark arrangerte 24. - 25. oktober Regionkonferanse i Sandefjord med over 100 deltakere innom. Spennende temaer var på programmet og 12 uttalelser ble vedtatt.

Regionkonferansen fikk dag 1 besøkt av LOs Julie Lødrup som snakket om den faglig-politiske situasjonen, prosjektet "Helt med!" ble presentert, konfernasen fikk høre om Fellesforbundets innleieprosjekt, Medbyggerne og tips-koordinator ble snakket om og det ble statt fokus på heltid. Dag 2 ble viet LO Favør, nye Vestfold og Telemark fylke og vi satt fokus på Fagskolen og dens betydning inn i fremtiden.

Det kom mange forslag til konferansen og man endte opp med 12 forslag som du kan lese her.

Dette er listen over uttalelsene:

1 LO VESTFOLD OG TELEMARK TAR STERK AVSTAND FRA REGJERINGENS GJENTATTE ANGREP PÅ DE SOM HAR MINST

2 LO mener at arbeidet med å begrense innleie må intensiveres

3 LO HAR FORVENTNINGER TIL DEN POLITISKE LEDELSEN AV DET NYE FYLKET

4 FORVENTNINGER TIL ARBEIDET MED HELTID ETTER KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET

5 HELT MED! Et arbeidsliv for mennesker med utviklingshemning

6 KAMPEN OM KRAFTPENGENE

7 Sykehus for alle.

8 STANS SENTRALISERING AV SKATTEOPPKREVING OG TINGRETTENE.

9 Selvstyre og demokrati

10 Stopp Tyrkias brutale angrep på kurderne og folket i Rojava/Nord-Syria

11 Fortsatt høyt fokus på karbonfangst

12 Hold barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp