Regionkonferansen støtter vekterstreiken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regionkonferansen støtter vekterstreiken

LO Vestfold og Telemarks regionkonferanse støtter vekterstreiken. Uttalelse ble vedtatt 15. oktober 2020.

I fire uker har over 1700 vektere i Norsk Arbeidsmandsforbund vært ute i streik. NHO har vist lite reell forhandlingsvilje, og alle krav om tillegg og tekstendringer i overenskomsten ble konsekvent avvist av arbeidsgiversiden. Dette er trist!

Vektere har blitt hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med flere andre grupper i samfunnet. LO regionkonferanse kan derfor ikke akseptere en utvikling der lønnsgapet øker og arbeidsfolk blir sittende fast i lavtlønnsfella og med lua i hånda!

En viktig årsak til at vektere er en lavlønnsgruppe er bla. ufrivillig deltid. Vi støtter derfor Norsk Arbeidsmandsforbunds krav om å finne konkrete tiltak sammen med arbeidsgiverne mot ufrivillig deltid, at folk har ei lønn å leve av og faste og hele stillinger.

Dagens ungdom er viktig for framtida og rekruttering til bransjen. Derfor ser vi viktigheten at lærlinger får en trygg inngang til arbeidslivet. Vekternes krever derfor at arbeidstid-, skift- og turnusordninger for lærlinger skal drøftes med de tillitsvalgte i bedriftene, på samme måte som for øvrige ansatte. Vi støtter at lærlinger i vaktbransjen skal ha de samme rettighetene som arbeidsfolk flest har til å planlegge egen fritid og en forutsigbar arbeidshverdag.

Vektere jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Dette er helsemessig belastende og innebærer mye fravær fra familie og venner. Vi står alle sammen bak vekternes krav om at dette skal kompenseres med økte tillegg for ubekvem arbeidstid og/eller redusert arbeidstid.

 

LOs regionkonferanse i Vestfold og Telemark stiller seg derfor solidarisk bak og støtter vekternes streik og kamp om anstendige lønns- og arbeidsvilkår!!

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

Epost: oho@lo.no