Regionkonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regionkonferanse i Vrådal 5. til 6. mars

Over 80 tillitsvalgte og gjester var samlet til den første regionkonferansen i det nye fylket Vestfold og Telemark. Hovedtemaene var den faglig politiske situasjonen, Norcems CCSprosjekt, det nye fylkets politikk for klima, samferdsel og utdanning, forberedelser til LOkongressen i mai 2021 og tilliten til NAV.

LOsekretær Are Tomasgaard innledet om den faglig politiske situasjonen, og konferansens deltakere var aktive i debatten.

Tor Gautestad fra Norcem innledet om fabrikkens CCSprosjekt med mål om verdens første utslippsfrie sementproduksjon.

Ådne Naper er leder for hovedutvalget for klima, areal og plan og innledet om det nye fylkets klimapolitikk.

Are Tomasgaard orienterte konferansen om debattopplegget frem mot LOkongressen, og minte forsamlingen på forslagsfristen 1. august.

Før torsdagens middag var alle samlet til en uhøytidlig kahoot som forhåpentligvis bidro til å gjøre oss alle bedre kjent i det nye fylket.

Hovedutvalgsleder for samferdsel Arve Høiberg og hovedutvalgsleder for utdanning og kompetanse Mette Kalve startet fredagen med å presentere sin ambisjoner for hvert sitt politikkfelt i Vestfold og Telemark.

NAVdirektør Terje Tønnessen var siste innleder, og han hadde fått utfordringen med å snakke om tilliten til NAV og hvor viktig den er for tilliten til hele velferdssystemet vårt.

Konferansen ble avsluttet med at redaksjonskomiteen la frem innstilling til alle innkomne forslag. De vedtatte forslagene kan leses her.