På vei mot 1 million LOmedlemmer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

På vei mot 1 million LOmedlemmer

Selv om antall LOmedlemmer nærmer seg 1 million, er potensialet enda større. Alt for mange er uorganiserte, og dessverre er det mange som ikke forstår hvor viktig medlemskapet er før i krisetider. Vi som allerede er engasjerte i LO, enten vi er medlemmer, tillitsvalgte eller ansatte, må rett og slett selge LOs medlemskap bedre.

Koronakrisa har gjort at flere forstår at de trenger tillitsvalgte, avtaleverk og LO i ryggen.

Og allerede i god tid før Sommerpatruljen starter, får LO henvendelser fra ungdom som plutselig ikke har sommerjobb lenger, eller som opplever brudd på lov- og avtaleverk.

Samtidig har arbeidet med å organisere flere langtidsutdannede avslørt at mange i denne målgruppa ikke ser på LO som moderne eller aktuelle nok.

Vi som allerede er engasjerte i LO vet hvilket viktig arbeid vår organisasjon gjør både for å bekjempe krisetider, for ungdom, for langtidsutdannede og for alle.

Hvorfor forstår ikke alle andre dette som er så opplagt for oss?

Vi kan selvfølgelig alle sitte rolig og kreve at "de der inne" lager kampanjer og bruker store penger på annonsering, brosjyrer og reklame.

Men det aller viktigste er at vi hver dag og over alt i vårt daglige virke selger medlemsskap. Vi må trene på å gjøre budskapet så tydelig og effektivt som mulig, og vi må bruke alle våre gode erfaringer for å verve.

Det er lett å peke på alle andre når jobben skal gjøres. Min oppfordring er å snu tankegangen: Når vi peker på andre, er en finger rettet mot vedkommende og minst tre fingre rettet mot oss selv.

Arbeid til alle er jobb nr 1 for LO, og det blir spesielt viktig nå som arbeidsledigheten har skutt i været pga korona. Parallellt må vi sørge for at enda flere arbeidstakere organiserer seg og får tariffavtale. Det er det viktigste vi kan gjøre for å sikre et seriøst arbeidsliv.

La oss gjøre alt vi kan for at vi er mer enn 1 million medlemmer når Hans-Christian åpner LOkongressen 3. mai 2021.