Nytt fagskoletilbud

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nytt utdanningstilbud for Fagskolen på Herøya

En ny utdanning i "Bærekraftig prosessteknikk" er utviklet i samarbeid mellom Fagskolen, industriklyngen "Industerial Green Tech" og Herøya kompetansesenter. Dett er et studie på 30 studiepoeng som er planlagt igangsatt fra januar 2021.

Gjennom to ulike prosjekter er det gitt tilskudd fra henholdsvis Kompetanse Norge og DIKU til utvikling av et etter- og videreutdanningstilbud innen digitalisering og bærekraft innen prosessindustrien.

Tilskuddet er på kr 2 520 000,- og inkluderer innkjøp av utstyr og programvare. Samtidig er det gitt tilskudd til utvikling og gjennomføring av kortere etterutdanningskurs med utgangspunkt i førstnevnte utdanning.

Utdanning i "Bærekraftig prosessteknikk" er utviklet i samarbeid mellom Fagskolen, industriklyngen "Industerial Green Tech" og Herøya kompetansesenter. Videre er Herøya Industripark som bilde viser en sentral samarbeidspartne. Parken har en ambisjon om å etablere et kompetansesenter for digitalisering i prosessindustrien med nasjonal betydning, og samtidig et demonstrasjons- og opplæringssenter.

Dett er et studie på 30 studiepoeng og Herøya kompetansesenter må meldes opp som et nytt studiested til NOKUT som godkjenner studier og steder. Oppstart av det nye studiet er planlagt igangsatt fra januar 2021.

Gjennom dette prosjektet har Fagskolen en svært god mulighet til å videreutvikle et samarbeid med prosessindustrien i Grenland.