LO-kongressen utsettes til 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Viser bildet av en full sal under LO-kongressen 2017
LO-kongressen 2017

LO-kongressen utsettes til 2022

På bakgrunn av usikkerhet rundt korona-situasjonen, så flyttes LO-kongressen til 2022.

- LO-kongressen er Norges største politiske verksted. Med dagens regler er ikke det gjennomførbart med en full kongress, derfor har LO-sekretariatet vedtatt å utsette LO-kongressen i sin helhet til 2022, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik. 

LOs 35. ordinære kongress skulle i utgangspunktet avholdes 3. - 7. mai 2021. Med 315 delegater og flere hundre andre som er innom kongressen i løpet av en dag, er det med dagens smittevernregler ikke mulig å avholde en full kongress. 

Flere ulike alternativer ble vurdert, men man falt til slutt ned på å utsette hele kongressen til 2022. 

- Vi har diskutert både å gjennomføre en delt kongress på flere steder, en heldigital kongress og utsettelse av kongressen. På bakgrunn av usikkerheten rundt korona-situasjonen og ønsket om å ha en samlet kongress, falt vi ned på det siste alternativet, sier Følsvik. 

LO-ledelsen vil komme tilbake til sekretariatet med et forslag om hvordan neste års fagligpolitiske valgkamp skal gjennomføres, herunder oppfølging av medlemsdebatten. 

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

Epost: oho@lo.no