Likestillingsdagen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Likestillingsdagen

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel tjener kvinner i gjennomsnitt bare 87,6 prosent av det menn tjener per årsverk. Og fra og med 16. november hvert år jobber mange kvinner i praksis gratis ut året, derfor har LO og flere andre organisasjoner valgt å sette lys på denne dagen og markerer hvert år Likestillingsdagen og nå er det faktisk en liten grunn til å feire: ARP! Endelig har vi ett virkemiddel for å ta likestilling- og likelønnsarbeidet på alvor!

En ny måte å ta likestilling- og likelønnsarbeid på alvor
ARP er en ny måte for arbeidsgivere å vise at de tar likestilling og likelønn på alvor. Men de skal ikke gjøre jobben alene. For å lykkes med likestillingsarbeid er det helt nødvendig at tillitsvalgte og ansatte også bidrar aktivt. Godt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte er ofte nøkkelen til at utfordringer på arbeidsplassen løses best mulig. Vi mener også at likelønnsutfordringen må løses slik: I fellesskap - gjennom samarbeid mellom partene på arbeidsplassen.

Det er et felles ansvar å sette søkelys på likelønn
For at arbeidsgivere og ansatte ikke skal føle seg alene og overveldet av det nye verktøyet, er det ikke tilstrekkelig at det er bare er en lovbestemmelse. Derfor tok LO ansvar og reiste krav om å få aktivitets- og redegjørelsesplikten inn i tariffoppgjør og avtaleverk. Det gjorde vi fordi vi vet at når sentrale parter tar ansvar og gir retning for likestillingsarbeidet, vil det også legge føringer på arbeidet lokalt. Når ARP er en del av de sentrale tariffavtalene, vil det hjelpe arbeidet lokalt på arbeidsplassene. Og det er der jobben må gjøres.

Du kan lese mer om ARP i en kronikk av LO-leder Hans Christian Gabrielsen og FO-leder Mimmi Kvisvik i Klassekampen i dag 

Du kan lese mere om ARP på hjemmesidene til Bufdir: www.bufdir.no/arp

SSB: Alder og yrke påvirker lønnsgapet