Karriereveiledning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Karriereveiledning

LO er med på å løfte karriereveiledning i det nye fylket

PLANLEGGING AV DIALOGKONFERANSE OM KARRIEREVEILEDNING

Fylkeskommunen får nye oppgaver gjennom lovfesting av tilbud om karriereveiledning til hele befolkningen. Det betyr karriereveiledning/rådgivning i videregående opplæring, karriereveiledning ved karrieresentrene, karriereveiledning til voksne flyktninger og behovsprøvd karriereveiledning til deltakere i introprogram. For å kunne gi et best mulig tilbud er det viktig med arenaer for samhandling med andre aktører innenfor karriereveiledningsfeltet.  

Vi planlegger nå en dialogkonferanse med eksterne fagmiljøer i Vestfold og Telemark. Initiativet må ses i lys av vedtak fattet i yrkesopplæringsnemnda, hovedutvalget for næring og reiseliv og fylkestinget  der oppdraget er å søke samarbeid eksternt for å bidra til at eksisterende kunnskap og kompetanse kan utnyttes på en mer målrettet måte. 

LO ønsker sammen med våre samarbeidspartnere å sette lys på hvor viktig god og riktig karreiereveiledning er, hvor mye denne jobben kan styrkes ved at alle aktørene jobber sammen og at vi spiller på hverandres styrker for å gjøre det best mulig for brukerne av denne tjenesten.