Hent barna ut av Moria nå!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hent barna ut av Moria nå!

Det bor i dag 20 000 i flyktningeleiren i Moria. Dette er en leir som var bygget for 3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og håpløse i ordets rette forstand.

Hjelpearbeidere beskriver forferdelige sanitærforhold, timelange matkøer og familier med nyfødte barn som lever i tynne sommertelt. De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve.

Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på.

LO Vestfold og Telemark slutter seg til oppropet fra 19 eksstatsråder om å evakuere barna fra Moria, og vi krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Vi viser til FNs høykommisær for flyktninger som etterlyser hastetiltak og handling for å avhjelpe situasjonen, både på kort og lang sikt.

LO Vestfold og Telemark står sammen med AUF og en rekke av partiets egne ordfører i kravet om at Arbeiderpartiet må snu. Vi vil at en samlet arbeiderbevegelse med sin stolte tradisjon for solidaritet, må stå fremst på barrikadene for dette kravet.

Dette kravet ble enstemmig vedtatt i LOs regionkonferanse 6. mars, og gjentas i dag av et enstemmig regionråd.

På vegne av regionrådet for LO Vestfold og Telemark:

Marianne Nilsen Skjønstad, Fagforbundet

Rolf Jørn Karlsen, Fellesforbundet

Oddvar Gran, Fellesorganisasjonen

Johnny Skogsrød, LO Grenland

Irene Bordier Haukedal, LO Vestfold og Telemark regionkontor