Gratulerer med dagen!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Regionleder Irene i korpsuniform

Gratulerer med dagen fra regionlederen

Endelig er det 1. mai igjen. Endelig skal vi markere arbeidernes internasjonale solidaritetsdag igjen. Normalt ville vi ha hørt påstanden om at 1. mai har utspilt sinn rolle. Det har ingen påstått i år. Normalt skulle jeg snart tatt på meg uniforma, pussa trombona, møtt opp på Vessia og spilt Internasjonalen med tårer i øynene mens jeg marsjerte oppover Storgata. Jeg skulle stått sammen med flere tusen i Rådhustrappa og hørt på dagens talere.

I stedet sitter jeg her hjemme, og det har jeg gjort helt siden jeg dro hjem fra kontoret 12. mars. I halvannen måned har jeg tross alt vært ganske priviligert. Jeg har hatt hjemmekontor, mann og barn har hatt hjemmekontor, og vi har holdt ut med hverandre. Ingen av oss har blitt syke, og vi har hatt et supert vær som har tillatt oss å gå tur hver eneste dag og dermed holdt oss i god form. Flere har vært like heldig som meg, men enda flere har opplevd en helt ny og usikker hverdag.

Helsepersonell, butikkansatte, renholdere, NAVansatte og mange andre har jobba mye mer enn før og mye mer usikkert enn før ved å stadig være utsatt for smitte. Mange andre har blitt permittert eller mista jobben. Selvstendige næringsdrivende har mista all inntekt over natta, og barn og unge har måttet være hjemme fra både barnehage, skole, fritidsaktiviteter og venner.

Det ser likevel ut som om Norge har klart seg bedre hittil i krisa enn de fleste andre land i verden. Vi var jo allerede verdens beste land å bo i, så det skulle kanskje bare mangle. Utgangspunktet var jo bedre enn alle andres.

Noen vil ha det til at dette handler om flaks.

Det er langt fra sant.

Det handler om langsiktig politikk for fellesskap og solidaritet, og for et samfunn med små forskjeller.

Det har ingen ting med flaks å gjøre.

Det har med sosialdemokratisk politikk å gjøre.

Det er vel ingen som påstår at markedet kunne løse koronakrisa?

Nei, det var og er fellesskap og solidaritet som på sikt tar oss ut av denne krisa.

Jeg håper alle er seg bevisst hvem som fører den rette sosialdemokratiske politikken til beste for fellesskapet. At dere har fått med dere at alle regjeringens forslag til tiltak har blitt forbedret av stortingsflertallet.

Og jeg håper at alle er blitt bevisste på hvem som utgjør samfunnskritisk personale. Vi har klappa for helsearbeidere, og vi har vært imponerte over innsatsen til butikkmedarbeidere og renholdspersonale.

Etter hvert holder det ikke med applaus og sympati. Samfunnskritisk arbeidskraft må løftes, både lønnsmessig og statusmessig.

Nå må vi fortsette å stå sammen og vise i både ord og handlinger at alle er like mye verd. Vi må ha slutt på sosial dumping og useriøsitet. Vi må kjempe for et seriøst arbeidsliv med faste hele stillinger og likelønn. Vi må redusere forskjeller og kjempe for det samfunnet som Harald Eia har lært oss om i serien Sånn er Norge.

Det er sosialdemokratisk politikk som er blitt ført hittil i krisen, det er ingen grunn til å ha trua på at høyrepolitikk vil føre oss ut av krisa.

Det er sammen vi er sterke.

Det er sammen vi løser kriser, og det er sammen vi skaper et mer rettferdig og solidarisk Norge og en mer rettferdig verden.

Trygghet for helse og arbeid oppnår vi ikke hver for oss. Nettopp i denne tiden erfarer vi hvor viktig solidaritet og fellesskap er. Hvor gjensidig avhengige vi er av hverandre, over hele verden. At alle er like mye verdt! Vi skal bruke 1. mai til å minne hverandre om det.

Derfor vil jeg avslutte med følgende oppfordring på tross av alle smitteverntiltak: Ta hverandre i handa og hold.

Gratulerer med dagen!