6 millioner til kompetanseheving

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

6 millioner til kompetanseheving

Vestfold og Telemark fylkeskommune bevilger nå seks millioner kroner for å heve kompetansen til ansatte og unngå permitteringer og oppsigelser. Tiltaket har som mål å redde små- og mellomstore bedrifter i regionen. LO Vestfold og Telemark oppfordrer tillitsvalgte til å samarbeide med bedriften om å søke på midlene.

Tilskuddet er ment for å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsutfordringer, og som på bakgrunn av slike utfordringer må foreta en vesentlig endring av bedriften sin produksjon, eller etablere seg på nye markeder.   

Bedrifter som er berørt av korona-krisen vil kunne få innvilget støtte til kompetansehevende tiltak for å unngå og måtte permittere, eller få permitterte medarbeidere tilbake i arbeid. Håpet er at flere bedrifter ser på dette som en mulighet til å styrke ansattes kompetanse slik at bedriften er best mulig rustet for tiden etter krisen.

Fylkestinget vedtok tirsdag 31. mars at tilskuddet skal øke fra 2 til 6 millioner kroner. Det er virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, som kan søke om bedriftsintern opplæring.

Søknadsfrister i 2020 er 15. april, 15. mai, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. desember.

 

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

Epost: ibh@lo.no