Fagskolen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagskolen

I juni mistet Fagskolen Vestfold og Telemark sin akkreditering for bygg og maskinteknikk. I nytt brev fra NOKUT i august fikk skolen godkjent disse utdanningene igjen og kunne starte opp undervisningen som planlagt.

Dett er begrunnelsen i brevet fra NOKUT:
NOKUT har mottatt melding fra Fagskolen Vestfold og Telemark om at dere ønsker å gi fagskoleutdanningene bygg og maskinteknikk som stedbaserte og nettbaserte utdanninger med samlinger. Dere har også gjort rede for implementering av endrede eksamens- og vurderingsordninger for disse utdanningene.


Bakgrunn NOKUT trakk tilbake akkrediteringene for fagskoleutdanningene bygg, nettbasert med samlinger og maskinteknikk, stedbasert utdanning, 14. juni 2020. Fagskolen Vestfold og Telemark fikk pålegg om å dokumentere tilfredsstillende eksamen- og vurderingsordninger for fagskoleutdanningene bygg, stedbasert utdanning og maskinteknikk, nettbasert med samlinger.
I brev 3. juli konkluderte vi med at de mottatte beskrivelsene av eksamens- og vurderingsordningene i studieplanene for bygg, stedbasert utdanning og maskinteknikk, nettbasert med samlinger er i samsvar med fagskoleregelverket.


I samme brev ba vi dere legge ved oppdaterte studieplaner for bygg, nettbasert utdanning med samlinger, og maskinteknikk, stedbasert utdanning, dersom dere ville melde endring av utdanningsform. Vi ba dere også legge ved en redegjørelse for igangsatte og planlagte tiltak for å sikre implementeringen av endrede eksamens- og vurderingsordninger.

Vi anser at fagskolen har lagt fram en tilfredsstillende redegjørelse for hvordan dere skal implementere endringene i eksamens- og vurderingsordningene.

Dette innebærer at dere igjen kan starte opp utdanningene dere mistet akkrediteringene for, og studentene ved fagskoleutdanningene bygg, nettbasert utdanning med samlinger og maskinteknikk, stedbasert utdanning, kan fullføre den påbegynte utdanningen ved Fagskolen Vestfold og Telemark. Dere kan også ta opp nye studenter til disse utdanningene.