diskriminering og rasisme

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Trakassering på jobb er ikke greit!

Diskriminering, trakassering og rasisme er forbudt, også i arbeidslivet. Hvis du gruer deg til å dra på jobb er det noe galt. Husk at uansett hvor kjipt du har det, så finnes det en løsning og LO er her for deg.

For oss i LO er det viktig at alle har det godt på jobb. Arbeidsmiljøloven slår fast at ingen skal bli plaga på jobb.

Vi vet at unge kvinner og mennesker med annen hudfarge er spesielt utsatt for trakassering, både fra arbeidsgiver, kollegaer og eventuelle kunder.

Arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) krever at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden. I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 jfr. § 6 første ledd. Det er arbeidsgivers plikt å forebygge dette.

 

Arbeidstilsynet lister opp disse eksempelene på handlinger:

  • Irettesettelse i påhør av andre
  • Usynliggjøring
  • Latterliggjøring
  • Tilbakeholdelse av nødvendig informasjon
  • Fordømmelse uansett hva du gjør
  • Påføring av skyld og skam
  • Sårende fleiping og erting

 

Som arbeidstaker har du også plikt til å bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø. Som i alle andre sammenhenger betyr det at du skal bruke vanlig folkeskikk, være høflig og ikke baksnakke.

Hvis du eller andre på jobben opplever mobbing og trakassering er det viktig at det blir gjort noe med.
Det kan være lurt å prate med sjefen din, den tillitsvalgte, kollegaer, venner, familie, arbeidstilsynet eller fagforeninga di.

I sommer skal LOs sommerpatrulje følge opp unge med sommerjobb. Ta kontakt med oss her. Du kan velge å være anonym.

 

Lykke til med sommerjobb, og husk at det alltid lønner seg å være organisert!

 

Hvis du har spørsmål om arbeidslivet, ta kontakt med din ungdomssekretær:

Skienkontoret:
Martine Øverland
464 48 933
martine.overland@lo.no

Tønsbergkontoret:
Roar Howlid
913 60 996
roar.howlid@lo.no